بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696221
تامین تجهیزات سامانه یکپارچه ارتباطات جهت پروژه مدیریت سوانح فراگیر
تاريخ انقضا 06/03/2024
كشور: تاجیکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.