بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667723
عملیات جایگزینی پایه برق خطوط 33kV در البریمی، ظاهره و باطنه شمالی
تاريخ انقضا 26/10/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667722
تامین و احداث خط انتقال 500kV تاتوکا – سام‌کهوک به طول 191 کیلومتر
تاريخ انقضا 25/11/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667721
تامین تجهیزات کنترل و پشتیبانی جهت پروژه نوسازی نیروگاه هین‌کانگ
تاريخ انقضا 03/11/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667713
تامین کنتور برق 110V, 3x5(6)A برنامه پذیر 3فاز 4وایر جهت راجشاهی
تاريخ انقضا 01/11/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667708
تامین تجهیزات شامل 4000 فیوز 4پل 125 تا 160 آمپر جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667707
تامین تجهیزات شامل 2000 دستگاه کنتور برق 3فاز 4وایر مجهز به مودم
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667706
تامین 6000متر کابل زیرزمینی آلومینیومی روکش XLPE جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 03/11/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667455
تامین و احداث پست 69kV جنوب بانکوک، پروژه توسعه سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 29/10/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.