بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676326
عملیات ادغام شبکه 33kV کاسولو در سامانه توزیع برق LV منطقه کیگوما
تاريخ انقضا 21/07/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676323
طراحی، تامین و نصب جهت احداث کابل زیرزمینی 220kV منتهی به کلمبو
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676322
طراحی و تامین باطری‌ خورشیدی سامانه GRP جهت پروژه انرژی پایدار
تاريخ انقضا 20/07/2022
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676311
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی زیرساخت اندازه گیری برق، داکا
تاريخ انقضا 18/07/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676306
تامین سازه های فولادی پست‌های برق، پروژه سامانه انتقال منطقه جنوب
تاريخ انقضا 21/07/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676305
تامین تجهیزات شامل سوئیچ قطع اتصال، پروژه توسعه سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 19/07/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676304
طراحی، تامین،‌ نصب و راه اندازی خط انتقال 132kV گوراهی - کانگاری
تاريخ انقضا 19/07/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676303
تامین، نصب و راه اندازی سامانه برق خورشیدی در 130 مرکز آموزشی
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.