بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672317
عملیات احداث و اتصال مجدد خطوط انتقال نیروی برق 132kV شهر داکا
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672315
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خطوط 400kV و 230kV منطقه روپور
تاريخ انقضا 10/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672313
تامین 1000 ترانسفورماتور Current 200/5A Indoor  جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672312
تامین 75 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی 230/400V جهت هیات برق
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672311
تامین تجهیزات شامل 24000متر کابل مسی روکش PVC جهت هیات برق
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672309
تامین ترانسفورماتور 25MVA 69kV پروژه برق‌‌رسانی بانکوک و مناطق مجاور
تاريخ انقضا 20/04/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672308
تامین ترانسفورماتور 333.33MVA 500kV پروژه ارتقاء سامانه برق شمال
تاريخ انقضا 11/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672307
تامین ترانسفورماتور 333.33MVA 500kV پروژه ارتقاء سامانه برق جنوب
تاريخ انقضا 10/05/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.