بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664545
نوسازی سامانه بهداشت و فاضلاب و احداث سازه ها در کومیلا و داسو
تاريخ انقضا 03/08/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664543
احداث تصفیه خانه لجن فضولات Faecal Sludge در 2شهر واتومو و مالیندی
تاريخ انقضا 22/07/2021
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664534
بازسازی سامانه جمع آوری فاضلاب شامل پمپ‌ها و سازه ها در مایلوسو
تاريخ انقضا 22/07/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664533
نوسازی سامانه آبرسانی زیرپروژه جیتی – اوگاز در استان ایسیک - کول
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664531
تامین 1245 کیلومتر لوله آب HDPE و اتصالات جهت بکارگیری در 5 منطقه
تاريخ انقضا 15/07/2021
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664528
احداث آب‌بند اصلاحی و جاده مرتبط  جهت زیرساخت روستایی بان ایکزوئان
تاريخ انقضا 15/07/2021
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664527
مدرن‌سازی 2 سامانه آبیاری نامتونگ و نامپوئا در ایکزینگکهوانگ و هوئافان
تاريخ انقضا 12/07/2021
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664517
طراحی و احداث 10 شبکه فاضلاب جهت پروژه آب و بهداشت عمومی داکا
تاريخ انقضا 02/08/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.