بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696224
خدمات مشاوره جهت طراحی، توسعه و اجرای پروژه حمل و نقل زمینی
تاريخ انقضا 03/03/2024
كشور: قطر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696222
نوسازی 68 کیلومتر جاده گری – رهامو جهت پروژه کریدور ایسیولو - ماندرا
تاريخ انقضا 07/03/2024
كشور: کنیا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696215
نوسازی و نگهداری 52 کیلومتر جاده جهت پروژه کریدور جنوب شرق آسیا
تاريخ انقضا 15/03/2024
كشور: لائوس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696212
احداث خطوط راه آهن و سامانه های مرتبط جهت اتصال به ایستگاه بلبیس
تاريخ انقضا 16/04/2024
كشور: مصر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694075
احداث پل و جاده دسترسی مرتبط بر رودخانه کاولا، مرز پرولو ساحل عاج
تاريخ انقضا 20/02/2024
كشور: لیبریا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694074
توسازی و نگهداری 68 کیلومتر جاده جهت پروژه کریدور جنوب شرق آسیا
تاريخ انقضا 16/01/2024
كشور: لائوس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694072
طراحی، احداث،‌ نصب و راه اندازی سیلوی فلزی ذخیره غلات، استان قنا
تاريخ انقضا 31/12/2023
كشور: مصر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694063
عملیات نوسازی 102 کیلومتر جاده پاکپتن شریف – وهاری در ایالت پنجاب
تاريخ انقضا 08/01/2024
كشور: پاکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.