بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683525
طراحی و احداث راههای داخلی و پارکینگ‌ها در نمایشگاه استان ظاهره
تاريخ انقضا 21/02/2023
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683521
احداث مدارس آموزش فنی و حرفه ای در 4 منطقه شهری استان کابیندا
تاريخ انقضا 14/02/2023
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683516
احداث پیاده رو اطراف ایستگاه‌های BRT پروژه حمل و نقل شهری وینتیان
تاريخ انقضا 15/02/2023
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683515
تکمیل سامانه سیگنالینگ ترافیک جهت پروژه حمل و نقل شهری وینتیان
تاريخ انقضا 16/02/2023
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676959
نوسازی 40 کیلومتر جاده باختر – لوا کنت – آق‌مزار جهت پروژه شبکه راهها
تاريخ انقضا 05/08/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676957
عملیات توسعه و اجرای پایانه شهری در کواتر بورنز، پروژه مترو اکسپرس
تاريخ انقضا 12/09/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676952
بازسازی 85 کیلومتر جاده کورتی – بوریلبایتال، پروژه کریدور جنوب - غرب
تاريخ انقضا 04/08/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676946
احداث 16.5 کیلومتر جاده و سازه آبی مرتبط در ناحیه میرسرای، چاتوگرام
تاريخ انقضا 08/08/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.