بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671447
عملیات بازسازی و ارتقاء جاده قزل اوردا – جزقازغان به طول 208 کیلومتر
تاريخ انقضا 18/02/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671443
احداث میدان آفریقا و معابر مجاور، پروژه حمل و نقل شهری در آدیس آبابا
تاريخ انقضا 17/02/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671441
عملیات احداث ساختمان‌های اداری در الورقاء جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 16/02/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670926
احداث و نوسازی جاده گبیلی – کادا به طول 33 کیلومتر در سومالی‌لند
تاريخ انقضا 03/02/2022
كشور: سومالی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670924
عملیات نوسازی شبکه گرمایش منطقه ای DH فازهای 1 تا 3 در سمرقند
تاريخ انقضا 08/02/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670919
احداث و تکمیل برج مراقبت جهت فاز دوم پروژه توسعه فرودگاه مسقط
تاريخ انقضا 08/02/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670918
مشاوره جهت طراحی و امکان‌سنجی طرح توسعه در منطقه جبل الاخضر
تاريخ انقضا 02/02/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670447
بازسازی جاده در مسیر ایروان – گیومری – باورا جهت پروژه شمال - جنوب
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.