بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698616
عملیات احداث جاده ها و معابر و زیرساخت‌های مرتبط در غرب ام صلال
تاريخ انقضا 11/06/2024
كشور: قطر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698615
عملیات احداث جاده آسفالت مسیر سیح الخیرات – شصر در استان ظفار
تاريخ انقضا 19/05/2024
كشور: عمان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698614
طراحی و احداث 80 واحد مسکونی و زیرساخت‌های مرتبط در سویلاک
تاريخ انقضا 20/05/2024
كشور: موریس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698613
ارتقاء ایستگاه‌های گمرک در 3نقطه مرزی جهت برنامه توسعه اقتصادی
تاريخ انقضا 14/05/2024
كشور: بنگلادش
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696224
خدمات مشاوره جهت طراحی، توسعه و اجرای پروژه حمل و نقل زمینی
تاريخ انقضا 03/03/2024
كشور: قطر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696222
نوسازی 68 کیلومتر جاده گری – رهامو جهت پروژه کریدور ایسیولو - ماندرا
تاريخ انقضا 07/03/2024
كشور: کنیا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696215
نوسازی و نگهداری 52 کیلومتر جاده جهت پروژه کریدور جنوب شرق آسیا
تاريخ انقضا 15/03/2024
كشور: لائوس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696212
احداث خطوط راه آهن و سامانه های مرتبط جهت اتصال به ایستگاه بلبیس
تاريخ انقضا 16/04/2024
كشور: مصر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.