بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664548
خدمات مشاوره شامل نظارت بر احداث راه آهن ایسپارتاکوله - چرکزکوی
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664547
احداث تابلو برق 6.3KV+0.4KV به شیوه کلید در دست، پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 28/07/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664546
نوسازی بخش مرکزی روستای ولیستسیخه، شهرداری گورجانی در کاختی
تاريخ انقضا 16/07/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664545
نوسازی سامانه بهداشت و فاضلاب و احداث سازه ها در کومیلا و داسو
تاريخ انقضا 03/08/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664544
احداث ساختمان مدیریت و اقامتگاه کارکنان، ناوگان ژنراتور متحرک الورقاء
تاريخ انقضا 14/07/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664543
احداث تصفیه خانه لجن فضولات Faecal Sludge در 2شهر واتومو و مالیندی
تاريخ انقضا 22/07/2021
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664542
احداث مرکز بازار، تاسیسات فراوری کشاورزی، سیلوها و سازه های مرتبط
تاريخ انقضا 22/07/2021
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664541
خدمات مشاوره جهت اجرای پروژه نصب تاسیسات انرژی تجدیدپذیر هیبریدی
تاريخ انقضا 21/07/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664538
طراحی، نصب، یکپارچه سازی و راه اندازی اتاق‌های دسترسی دیجیتال
تاريخ انقضا 12/07/2021
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664537
احداث جاده های آسفالت در جلال آباد، ناحیه ششم، سازمان شهرداری‌ها
تاريخ انقضا 08/07/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.