بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667736
عملیات اورهال و به روز رسانی کنترل ولو ایستگاه‌های توزیع گاز، میسعید
تاريخ انقضا 18/10/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667735
نوسازی ولوهای انتقال و توزیع سامانه آبرسانی جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667734
عملیات مدرن سازی کانال آبرسانی جاندار و بازسازی زیرساختهای مرتبط
تاريخ انقضا 15/11/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667733
تامین ماشین آلات و تجهیزات تخصصی، پروژه آبرسانی در منطقه بالیکچی
تاريخ انقضا 17/10/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667732
تامین ماشین آلات شامل اتوبوس‌های دیزلی، پروژه حمل و نقل در ختلان
تاريخ انقضا 02/11/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667731
طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 10MLD در هولهامالی
تاريخ انقضا 19/10/2021
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667727
احداث و تکمیل راه‌ها جهت پروژه ارتقاء کریدورها در بخش جاده ای میندانائو
تاريخ انقضا 09/11/2021
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667726
احداث و نصب سامانه های کنترل ترافیک و ایمنی جاده، وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 11/11/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667725
تامین تجهیزات شامل پمپ و قطعات جهت پروژه آبرسانی 6 منطقه شهری
تاريخ انقضا 10/11/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667724
مشاوره شامل طراحی و نظارت بر احداث زیرساخت‌ شهرک صنعتی صحار
تاريخ انقضا 24/10/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.