بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698618
طراحی، تامین و نصب پست‌ برق 33/11.5kV, 2x 31.5MVA استان بصره
تاريخ انقضا 20/05/2024
كشور: عراق
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698617
طراحی، تامین و نصب سامانه اسکادا جهت راه آهن خیوه – گرگانج - بخارا
تاريخ انقضا 03/06/2024
كشور: ازبکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698616
عملیات احداث جاده ها و معابر و زیرساخت‌های مرتبط در غرب ام صلال
تاريخ انقضا 11/06/2024
كشور: قطر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698615
عملیات احداث جاده آسفالت مسیر سیح الخیرات – شصر در استان ظفار
تاريخ انقضا 19/05/2024
كشور: عمان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698614
طراحی و احداث 80 واحد مسکونی و زیرساخت‌های مرتبط در سویلاک
تاريخ انقضا 20/05/2024
كشور: موریس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698613
ارتقاء ایستگاه‌های گمرک در 3نقطه مرزی جهت برنامه توسعه اقتصادی
تاريخ انقضا 14/05/2024
كشور: بنگلادش
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698612
تامین و نصب سامانه ذخیره و مدیریت برق 2جزیره، پروژه انرژی تجدیدپذیر
تاريخ انقضا 14/05/2024
كشور: مالدیو
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698611
طراحی، تامین و نصب پست‌ برق 33/11KV و 11/0.415KV در جی‌بی‌ای
تاريخ انقضا 15/05/2024
كشور: گامبیا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698604
طراحی، تامین و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 700MW در سورات تانی
تاريخ انقضا 31/07/2024
كشور: تایلند
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 698603
تامین شانت رئاکتور 70Mvar 500kV جهت بکارگیری در سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 11/06/2024
كشور: تایلند
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.