بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676322
طراحی و تامین باطری‌ خورشیدی سامانه GRP جهت پروژه انرژی پایدار
تاريخ انقضا 20/07/2022
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676321
تامین تجهیزات الکتریکال و محصولات کمکی جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 18/07/2022
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676316
احداث ساختمان مدیریت امور مسکن و برنامه ریزی عمرانی ولایت عبری
تاريخ انقضا 25/07/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676315
احداث سازه های مدیریت آب‌های سطحی در مناطق مختلف بوشر و قریات
تاريخ انقضا 17/07/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676314
عملیات بهسازی و تسطیح پیشرفته زمین و سازه های مرتبط در ام صلال
تاريخ انقضا 26/07/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676312
احداث 22.3 کیلومتر جاده و سازه های زهکشی مرتبط در مجیب شیلپانگر
تاريخ انقضا 20/07/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676311
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی زیرساخت اندازه گیری برق، داکا
تاريخ انقضا 18/07/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676306
تامین سازه های فولادی پست‌های برق، پروژه سامانه انتقال منطقه جنوب
تاريخ انقضا 21/07/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676305
تامین تجهیزات شامل سوئیچ قطع اتصال، پروژه توسعه سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 19/07/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676304
طراحی، تامین،‌ نصب و راه اندازی خط انتقال 132kV گوراهی - کانگاری
تاريخ انقضا 19/07/2022
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.