بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682612
احداث شبکه آب در ناحیه پامتشو، پروژه پشتیبانی برنامه آبرسانی تیمفو
تاريخ انقضا 12/01/2023
كشور: بوتان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682611
طراحی و مرمت سدها، آب‌بندها و خطوط لوله انتقال مرتبط در فری‌تاون
تاريخ انقضا 12/01/2023
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682608
نوسازی ایستگاههای تقویت فشار جهت پروژه آبرسانی در گارت و سایس
تاريخ انقضا 07/02/2023
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682607
عملیات احداث خطوط تخلیه ایستگاه انتقال آب در مناطق گارت و سایس
تاريخ انقضا 03/02/2023
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682606
عملیات طراحی، احداث و بازسازی شبکه های فاضلاب 4 منطقه در داکا
تاريخ انقضا 22/02/2023
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682605
طراحی، تامین، احداث‌، نصب و راه اندازی پست برق 33/11kV در کولنا
تاريخ انقضا 26/01/2023
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682604
احداث سامانه آبرسانی شامل مخازن بتونی و ایستگاه‌های پمپاژ، تاشکند
تاريخ انقضا 10/01/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682603
احداث مخازن بتونی، ایستگاههای پمپاژ و شبکه آب در قره قالپاقستان
تاريخ انقضا 10/01/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682602
عملیات احداث سامانه تصفیه فاضلاب و تجهیزات مرتبط در منطقه طنطا
تاريخ انقضا 14/02/2023
كشور: مصر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 682601
احداث سازه‌ های سامانه انباشت پسماند جامد در مناطق ناشیل و نبروه
تاريخ انقضا 24/01/2023
كشور: مصر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.