بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671823
احداث شبکه فاضلاب و ایستگاه‌های پمپاژ ناحیه بندری مبیزی، دار السلام
تاريخ انقضا 25/02/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671822
احداث مخازن ذخیره،‌ تنظیم و تخلیه جهت سامانه آبیاری منطقه سایس
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671449
عملیات مدرن سازی و ارتقاء ایستگاه پمپاژ قزل تپه، پروژه آبیاری آمو بخارا
تاريخ انقضا 14/02/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671448
احداث موج‌شکن جهت قایق‌های ماهیگیری در الجری و الغمضاء، ولایت بخاء
تاريخ انقضا 16/02/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671444
نوسازی ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب در واتچورک، سالاکنسنگ و چانلونگ
تاريخ انقضا 17/02/2022
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671428
نوسازی شبکه های فاضلاب 10 ناحیه، پروژه آب و بهداشت عمومی داکا
تاريخ انقضا 15/03/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670923
احداث ایستگاه پمپاژ و نصب 30کیلومتر کانال 200-750mm فاضلاب، کاگان
تاريخ انقضا 08/02/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670917
جایگزینی پمپ‌های اصلی و شبکه توزیع آب بیمارستان النهضه در بوشر
تاريخ انقضا 02/02/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.