بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669519
بازسازی سامانه زهکشی 9 منطقه نواپارا پوراشاوا، پروژه توسعه شهرها
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669156
نوسازی 118 کیلومتر شبکه فاضلاب متصل به تصفیه خانه عنجر در بقاع
تاريخ انقضا 06/12/2021
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669152
تامین و نصب واحدهای پمپاژ اضطراری جهت پروژه آبرسانی در تافیلالت
تاريخ انقضا 08/12/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669147
احداث سامانه آب شامل خطوط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن در کامولی
تاريخ انقضا 09/12/2021
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669145
مشاوره و نظارت بر احداث موج‌شکن در الغمضاء و الجری، استان مسندم
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669144
عملیات نوسازی سامانه آبرسانی روستای سمد الشان، ولایت المضیبی
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669124
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه آب و بهداشت عمومی در جفنا
تاريخ انقضا 21/12/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668648
جایگزینی و گسترش شبکه فاضلاب شامل اتصال‌دهنده ها در جلال آباد
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.