بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667735
نوسازی ولوهای انتقال و توزیع سامانه آبرسانی جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 27/10/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667734
عملیات مدرن سازی کانال آبرسانی جاندار و بازسازی زیرساختهای مرتبط
تاريخ انقضا 15/11/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667733
تامین ماشین آلات و تجهیزات تخصصی، پروژه آبرسانی در منطقه بالیکچی
تاريخ انقضا 17/10/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667731
طراحی و احداث تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت 10MLD در هولهامالی
تاريخ انقضا 19/10/2021
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667725
تامین تجهیزات شامل پمپ و قطعات جهت پروژه آبرسانی 6 منطقه شهری
تاريخ انقضا 10/11/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667712
عملیات ارتقاء سامانه زهکشی و احداث زیرساخت‌ها در چالنا پوراشاوا
تاريخ انقضا 21/10/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667711
تامین، نصب و راه اندازی سامانه هشدار صاعقه جهت بخش هواشناسی
تاريخ انقضا 28/10/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667452
عملیات اجرایی ساخت و ساز و تخریب سامانه تصفیه فاضلاب منطقه ماله
تاريخ انقضا 25/10/2021
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.