بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669536
تامین تجهیزات و ماشین آلات جهت بکارگیری در پروژه آب منطقه آق‌تپه
تاريخ انقضا 26/12/2021
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669532
مشاوره و نظارت بر اتوماسیون سامانه های مدیریت فاضلاب، پورت لوئیس
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669528
تامین تجهیزات شامل کنتورهای جمعی جهت پروژه آب و فاضلاب در نورک
تاريخ انقضا 12/12/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669527
احداث شبکه فاضلاب کاراکول، پروژه مدیریت پساب‌ها در استان ایسیک‌کول
تاريخ انقضا 14/12/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669526
خدمات مشاوره شامل مهندسی و طراحی، پروژه پسماند جامد در بیشکک
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669519
بازسازی سامانه زهکشی 9 منطقه نواپارا پوراشاوا، پروژه توسعه شهرها
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669156
نوسازی 118 کیلومتر شبکه فاضلاب متصل به تصفیه خانه عنجر در بقاع
تاريخ انقضا 06/12/2021
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669152
تامین و نصب واحدهای پمپاژ اضطراری جهت پروژه آبرسانی در تافیلالت
تاريخ انقضا 08/12/2021
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.