بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669147
احداث سامانه آب شامل خطوط لوله، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن در کامولی
تاريخ انقضا 09/12/2021
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669145
مشاوره و نظارت بر احداث موج‌شکن در الغمضاء و الجری، استان مسندم
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669144
عملیات نوسازی سامانه آبرسانی روستای سمد الشان، ولایت المضیبی
تاريخ انقضا 05/12/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669124
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه آب و بهداشت عمومی در جفنا
تاريخ انقضا 21/12/2021
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668648
جایگزینی و گسترش شبکه فاضلاب شامل اتصال‌دهنده ها در جلال آباد
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668642
عملیات احداث سد چند منظوره نامیگاندا و توسعه سامانه آبیاری بوگری
تاريخ انقضا 12/01/2022
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668641
خدمات مشاوره جهت گسترش سامانه مدیریت پسماند جامد ماری‌چیکاز
تاريخ انقضا 24/11/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668637
احداث سد خاکی در مپاکانی جهت پروژه ارتقاء آب مکهوندوو - نگواویوما
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: اسواتینی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.