بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676956
تامین و نصب ژنراتورهای دیزلی 1.8MW و مخازن سوخت در منطقه لوفا
تاريخ انقضا 12/08/2022
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676945
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست 230/33kV در منطقه جنوب غربی
تاريخ انقضا 01/08/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676942
تامین انواع کابل و کنداکتور جهت پروژه گسترش سامانه انتقال برق بانکوک
تاريخ انقضا 08/09/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676941
تامین تجهیزات جهت گسترش سامانه انتقال برق مناطق غربی و جنوبی
تاريخ انقضا 04/08/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676937
تامین 67 دستگاه ترانسفورماتور اندازه گیری 33kV/110V جهت هیات برق
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676936
تامین برج‌های انتقال و انواع ملزومات جهت خطوط دومداره،‌ هیات برق
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676326
عملیات ادغام شبکه 33kV کاسولو در سامانه توزیع برق LV منطقه کیگوما
تاريخ انقضا 21/07/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676323
طراحی، تامین و نصب جهت احداث کابل زیرزمینی 220kV منتهی به کلمبو
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.