بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662743
تامین تجهیزات Specialized Wires جهت برق‌رسانی راه آهن بخارا - خیوه
تاريخ انقضا 28/05/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.