بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669925
طراحی، تامین و نصب خط  2x220kV HVL سیردریا، پست برق ظفرآباد
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.