بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696214
تامین و احداث پست برق 230/115KV و ارتقاء خط انتقال مرتبط بان بیونگ
تاريخ انقضا 26/03/2024
كشور: تایلند
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.