بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663235
عملیات نگهداری فنی معابر آسفالت شده به مدت 5 سال در استان مسندم
تاريخ انقضا 07/06/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.