بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664544
احداث ساختمان مدیریت و اقامتگاه کارکنان، ناوگان ژنراتور متحرک الورقاء
تاريخ انقضا 14/07/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.