بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675435
عملیات طراحی، احداث و نوسازی جاده ینقل – فدا – ضنک در منطقه دوت
تاريخ انقضا 15/06/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.