بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676952
بازسازی 85 کیلومتر جاده کورتی – بوریلبایتال، پروژه کریدور جنوب - غرب
تاريخ انقضا 04/08/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.