بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696222
نوسازی 68 کیلومتر جاده گری – رهامو جهت پروژه کریدور ایسیولو - ماندرا
تاريخ انقضا 07/03/2024
كشور: کنیا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.