بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665837
عملیات اجرایی بازسازی شبکه های آبرسانی جهت پروژه آب شهر نمنگان
تاريخ انقضا 13/09/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.