بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667734
عملیات مدرن سازی کانال آبرسانی جاندار و بازسازی زیرساختهای مرتبط
تاريخ انقضا 15/11/2021
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.