بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694079
احداث سازه های و ایستگاه پمپاژ جهت پروژه آب در منطقه شهری نوکت
تاريخ انقضا 10/01/2024
كشور: قرقیزستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.