بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654835
تامین و نصب سامانه الکترونیک اطلاع رسانی یکپارچه، پروژه بخش عمومی
تاريخ انقضا 29/09/2020
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653742
طراحی، تامین و نصب سامانه مدیریت اطلاعات زمین جهت وزارت کشاورزی
تاريخ انقضا 28/08/2020
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653521
نوسازی شبکه محلی ارتباط بین بانکی جهت پروژه مدیریت یکپارچه مالی
تاريخ انقضا 20/08/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652825
عملیات به روز رسانی زیرساخت IT مجتمع دادگستری عبری، ابراء و صلاله
تاريخ انقضا 15/09/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651647
اجرای فاز دوم به روز رسانی تجهیزات CAIS جهت پروژه ارتقاء خدمات مرزی
تاريخ انقضا 22/06/2020
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651646
عملیات ارتقاء سامانه های متصل به کارت ملی جهت پشتیبانی پرداخت
تاريخ انقضا 25/06/2020
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650938
تامین و نصب تجهیزات فناوری اطلاعات و الکتریکال جهت دیتاسنتر گمرک
تاريخ انقضا 22/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650834
تامین تجهیزات طیف‌نگاری، جهت‌یابی و طراحی سامانه ژئولوکیشن مخابرات
تاريخ انقضا 08/06/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.