بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643124
تامین تجهیزات ICT جهت بکارگیری در 2وزارتخانه منابع معدنی و اقتصاد
تاريخ انقضا 30/09/2019
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.