بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630796
طراحی، تامین و نصب شبکه های برق ولتاژ متوسط در مناطق روستایی
تاريخ انقضا 05/10/2018
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630795
عملیات نگهداری تونل‌ها و خدمات مرتبط شامل مدیریت ترافیک و تصادفات
تاريخ انقضا 11/09/2018
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630794
مشاوره و نظارت بر نوسازی 289 کیلومتر راه در فرغانه، اندیجان و نمنگان
تاريخ انقضا 17/09/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630793
عملیات نوسازی جاده های محلی در منطقه اندیجان، پروژه توسعه راه‌ها
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630792
نوسازی جاده های محلی در منطقه فرغانه، پروژه توسعه راه‌های مناطق
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630791
احداث چاه‌ها و نوسازی کانال‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ در نمنگان
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630789
تامین و نصب پنل‌ کنترل و پشتیبانی پست‌های 230/66kV مناطق مختلف
تاريخ انقضا 14/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630788
تامین و جایگزینی سامانه پشتیبان و کویل واحدهای تقطیر، پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 10/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630787
تامین مواد پیشگیری از خوردگی و رسوب سامانه تقطیر، پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 17/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630786
تامین تجهیزات شامل قطعات پمپ فلوسرو (ورتینگتون) پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 15/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.