بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668649
خدمات مشاوره و پشتیبانی جهت پروژه احداث جاده قزل اوردا - ژزقازغان
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668648
جایگزینی و گسترش شبکه فاضلاب شامل اتصال‌دهنده ها در جلال آباد
تاريخ انقضا 22/11/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668647
تامین 12 دستگاه Sealing Ends Unit 230KV – GIS و ملزومات (تمدید)
تاريخ انقضا 14/11/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668646
تامین و جایگزینی 11سامانه الکتریکی MOCS تاسیسات نفتی در دخان
تاريخ انقضا 21/11/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668645
مهندسی،‌تامین، احداث EPC نیروگاه خورشیدی 10MW در منطقه مورون
تاريخ انقضا 19/11/2021
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668644
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه و محصولات کمکی جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 26/11/2021
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668643
احداث ساختمان‌های مدیریت، کلاس‌ها و خوابگاه دانشگاه فنی آدیس آبابا
تاريخ انقضا 29/11/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668642
عملیات احداث سد چند منظوره نامیگاندا و توسعه سامانه آبیاری بوگری
تاريخ انقضا 12/01/2022
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668641
خدمات مشاوره جهت گسترش سامانه مدیریت پسماند جامد ماری‌چیکاز
تاريخ انقضا 24/11/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 668639
تامین تجهیزات شامل ایزولاتور خط انتقال جهت پروژه نیروگاه هین‌کانگ
تاريخ انقضا 24/11/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.