بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663247
خدمات مشاوره شامل ارزیابی فاز پنجم سازه سد نیروگاه برقابی اینگوری
تاريخ انقضا 12/06/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663246
تامین 12 قطعه Sealing Ends Unit 230KV – GIS جهت توزیع و انتقال برق
تاريخ انقضا 30/05/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663245
اجرا و نگهداری ایستگاه انتقال پسماند جامد به ماری‌شیکار در لابراسری
تاريخ انقضا 08/06/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663244
تامین تابلو برق فشرده Compact Switchgear 115kV پروژه انتقال برق
تاريخ انقضا 23/06/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663243
عملیات احداث 9.8 کیلومتر جاده در منطقه بایدوئا،‌ پروژه پایداری شهری
تاريخ انقضا 14/06/2021
كشور: سومالی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663242
خدمات کنترل چاه سوم Tertiary Well Control Service میدان نفت میسان
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663241
تامین تجهیزات شامل کابل مخابراتی زیرزمینی جهت پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663237
تامین، نصب، تست و راه اندازی خطوط لوله اپوکسی گلاس آبرسانی دبی
تاريخ انقضا 16/06/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663236
تامین تجهیزات شامل ترانسفورماتورهای 33KV جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 02/06/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663235
عملیات نگهداری فنی معابر آسفالت شده به مدت 5 سال در استان مسندم
تاريخ انقضا 07/06/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.