بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656639
نوسازی و تعویض 5550 متر خطوط لوله فرسوده شبکه گرمایش در بخارا
تاريخ انقضا 30/11/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656638
احداث 60 کیلومتر لوله و 5 مخزن جهت نوسازی سامانه آبرسانی در تلاوی
تاريخ انقضا 20/11/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656637
عملیات گسترش لنگرگاه صیادی جهت ماهیگیران خور الحجر در راس الحد
تاريخ انقضا 22/11/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656636
تامین و نصب سامانه اتصال دیجیتال و تشخیص هویت در گوشی هوشمند
تاريخ انقضا 01/12/2020
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656635
نوسازی سامانه AVR ژنراتور اصلی منطقه فراساحلی میدان آلفای شمالی
تاريخ انقضا 16/11/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656634
عملیات احداث و نصب تجهیزات هیدرومتری پایش سطح آبهای زیرزمینی
تاريخ انقضا 17/11/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656633
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ارتباطی HF در فرودگاه سر سیوساگور
تاريخ انقضا 01/12/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656632
تامین 230kV Surge Arrester سرج ارستر جهت پروژه گسترش انتقال برق
تاريخ انقضا 24/11/2020
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656631
طراحی، تامین، نصب و نگهداری شبکه تولید برق خورشیدی – دیزلی جزایر
تاريخ انقضا 07/12/2020
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 656629
تامین محصولات لوله، تجهیزات الکتریکال و ابزار جهت بکارگیری در ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 25/11/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.