بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659746
خدمات مشاوره جهت پروژه توقف آلودگی رودخانه لیتانی و دریاچه قرعون
تاريخ انقضا 12/02/2021
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659745
نوسازی تاسیسات و ماشین آلات تصفیه خانه فاضلاب در پالایشگاه آتیراو
تاريخ انقضا 10/03/2021
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659744
طراحی، تامین و نصب تجهیزات 3 کارخانه فراوری لبنیات در شمال غربی
تاريخ انقضا 17/03/2021
كشور: کامرون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659743
تامین و اجرای داربست جهت میدان‌های نفتی فراساحلی مرجان و حالول
تاريخ انقضا 21/02/2021
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659742
خدمات مشاوره شامل مطالعات فنی جهت وزارت مسکن و شهرسازی
تاريخ انقضا 23/02/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659741
طراحی، تامین و نصب جهت نوسازی و گسترش شبکه توزیع برق هرات
تاريخ انقضا 17/02/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659736
عملیات نگهداری و تعمیر جهت توربین گاز متحرک 2.5MW در نیروگاه حلب
تاريخ انقضا 11/04/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659735
تامین تجهیزات تهویه گاز و هوا و دمنده جهت بکارگیری در پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 08/03/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659734
احداث تصفیه خانه فاضلاب در میکی جهت پروژه پشتیبانی پارک صنعتی
تاريخ انقضا 26/02/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659733
تامین 22دستگاه پمپ آب شناور و ملزومات جهت بکارگیری در آدیس آبابا
تاريخ انقضا 03/03/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.