بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639915
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست برق 400kV نوع GIS در 3 منطقه
تاريخ انقضا 14/07/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639914
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی شبکه توزیع برق زیر زمینی در 5 منطقه
تاريخ انقضا 11/07/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639913
طراحی، مهندسی، ساخت، نصب و راه اندازی پست 66/220kV در شیملا
تاريخ انقضا 05/07/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639912
طراحی، مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات خط 220kV در سوان و ماندی
تاريخ انقضا 03/07/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639911
تامین 1000 کیلومتر کابل آلومینیومی H.S. duplex روکش PVC صنعت برق
تاريخ انقضا 03/07/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639909
تامین ترانسفورماتور HV تکفاز 11kV/400V نوع 16kVA جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 27/06/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639908
تامین تجهیزات شامل 8000 قطعه ایزولاتور پین 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 03/07/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639907
تامین تجهیزات شامل 125 کیلومتر Aerial Bundled Conductor صنعت برق
تاريخ انقضا 03/07/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639906
مهندسی، تامین و احداث EPC سامانه مشعل در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639905
مهندسی، تامین و احداث تاسیسات پایلوت تولید، میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.