بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632647
طراحی و ساخت سامانه فاضلاب کیگالی جهت پروژه آب و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 23/11/2018
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632646
تامین پست‌های برق، ایستگاههای سوئیچینگ و خطوط 132kV در لوزاکا
تاريخ انقضا 16/11/2018
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632645
احداث مجتمع ساختمانی موسسه پژوهش پزشکی جهت وزارت بهداشت
تاريخ انقضا 21/11/2018
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632644
مشاوره و نظارت بر احداث کانال‌های فاضلاب و اتصال منازل در پایلس گبیس
تاريخ انقضا 21/11/2018
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632643
احداث 68 کیلومتر خطوط انتقال هوایی برق 220kV و 500kV جواری - خورگا
تاريخ انقضا 26/11/2018
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632642
عملیات نصب خط ولتاژ بالا 10kV و 3 پست برق ترانسفورمری در بیشکک
تاريخ انقضا 28/11/2018
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632641
تامین تجهیزات برق، سامانه اسکادا و سایر ابزارهای مرتبط جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 18/11/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632638
جایگزینی اتوترانسفورماتور 500/220kV, 450MVA پست برق گاتی، لاهور
تاريخ انقضا 27/11/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632637
جایگزینی شنت رئاکتور 37MVAR و 20MVAR پست‌ برق شیخوپورا، لاهور
تاريخ انقضا 27/11/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632636
مهندسی، تامین و احداث EPC جهت نوسازی 35 کیلومتر جاده در کاسگنجی
تاريخ انقضا 28/11/2018
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.