بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647739
خدمات نظارت بر گسترش تصفیه خانه فاضلاب عنجر المرج، دریاچه قرعون
تاريخ انقضا 18/02/2020
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647738
تامین تجهیزات جهت موسسه پژوهش جاده ها، پروژه توسعه راههای محلی
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647737
پروژه توسعه کشاورزی آبی شامل پایش محیط زیست و آبخوان دشت سایس
تاريخ انقضا 15/04/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647736
مهندسی، تامین و احداث سامانه پمپاژ زمین‌گرمایی، پروژه انرژی تجدیدپذیر
تاريخ انقضا 28/02/2020
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647735
نوسازی 6.6 کیلومتر جاده شامل آسفالت و سامانه روشنایی در کوانگ‌نام
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647734
عملیات ارتقاء 5 قطعه جاده به طول 73 کیلومتر جهت وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 28/02/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647733
عملیات پوشش Casing جهت چاههای دینگ و پاتوها، پروژه زمین گرمایی
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: اندونزی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647732
نوسازی و ترمیم ساختمان تئاتر پلازا (مرحله سوم) جهت شهرداری روزهیل
تاريخ انقضا 27/02/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647731
طراحی و ساخت جایگاه دفن زباله در شهر مونروویا، پروژه بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647728
احداث راهها شامل سازه های زهکشی و پل‌ها جهت استان لوئانگ‌نامتها
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.