بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696227
نوسازی سامانه ها و تاسیسات آبرسانی در ناحیه اترار، منطقه ترکستان
تاريخ انقضا 12/03/2024
كشور: قزاقستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696226
طراحی، مهندسی، تامین و احداث پست‌ برق 220kV در منطقه زرافشان
تاريخ انقضا 10/04/2024
كشور: ازبکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696225
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی سامانه حرارتی در میدان گازی سیلهت
تاريخ انقضا 05/03/2024
كشور: بنگلادش
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696224
خدمات مشاوره جهت طراحی، توسعه و اجرای پروژه حمل و نقل زمینی
تاريخ انقضا 03/03/2024
كشور: قطر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696223
طراحی، تامین و نصب سامانه برق خورشیدی 300MW در نیروگاه تاربیلا
تاريخ انقضا 12/03/2024
كشور: پاکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696222
نوسازی 68 کیلومتر جاده گری – رهامو جهت پروژه کریدور ایسیولو - ماندرا
تاريخ انقضا 07/03/2024
كشور: کنیا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696221
تامین تجهیزات سامانه یکپارچه ارتباطات جهت پروژه مدیریت سوانح فراگیر
تاريخ انقضا 06/03/2024
كشور: تاجیکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696216
گسترش، نوسازی و ارتقاء شبکه آبرسانی مناطق شهری در نواحی یورت
تاريخ انقضا 07/03/2024
كشور: مغولستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696215
نوسازی و نگهداری 52 کیلومتر جاده جهت پروژه کریدور جنوب شرق آسیا
تاريخ انقضا 15/03/2024
كشور: لائوس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 696214
تامین و احداث پست برق 230/115KV و ارتقاء خط انتقال مرتبط بان بیونگ
تاريخ انقضا 26/03/2024
كشور: تایلند
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.