بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645449
نوسازی سامانه آبرسانی و تاسیسات در ناحیه اوتیرار، منطقه ترکستان
تاريخ انقضا 10/01/2020
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645448
عملیات احداث 436 متر پل 2لاین و 2 کیلومتر جاده مرتبط در منطقه پوتی
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645447
نوسازی کانال‌های آبرسانی در تخار و بدخشان جهت پروژه رودخانه پنج-آمو
تاريخ انقضا 07/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645446
طراحی، تامین و نصب پست‌های 220/132/33kV و 132/33kV در 2 منطقه
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645445
احداث و تکمیل 80 کیلومتر جاده جهت فاز1 پروژه بزرگراه موگلینگ - پوکهارا
تاريخ انقضا 19/12/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645444
طراحی، ساخت، تامین و نصب سامانه ها در واحدهای 2و3و4 نیروگاه حلب
تاريخ انقضا 06/02/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645443
تامین و اجرای پست برق 20/60/230KV به شیوه کلید در دست در لاذقیه
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645442
تامین انواع تجهیزات شامل تکنولوژیک، کارخانه و الکتریکال جهت ترکمن گاز
تاريخ انقضا 25/12/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645441
تامین تجهیزات و ماشین آلات تخصصی جهت بکارگیری در صنعت نفت و گاز
تاريخ انقضا 18/12/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645439
عملیات احداث ساختمان اصلی و تاسیسات دانشکده کارآفرینی در السیب
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.