بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669912
تامین تجهیزات شامل Transmission Line Conductor کنداکتور خط انتقال
تاريخ انقضا 20/01/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669911
طراحی، تامین و نصب سامانه برق‌رسانی در روستاهای بیرکاما و سوما
تاريخ انقضا 02/02/2022
كشور: گامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669909
عملیات نصب سامانه بستر آنودی Anode Bed در چاه‌های نفتی میسان
تاريخ انقضا 05/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669908
خدمات نگهداری فنی تاسیسات تولید به مدت 4سال، میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/01/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669907
عملیات احداث دانشگاه السدره شامل ساختمان‌ها و تاسیسـات مرتبط
تاريخ انقضا 11/01/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669906
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات فلنجی و متالیک جهت صنعت نفت
تاريخ انقضا 17/01/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669905
تامین کابل آلومینیومی روکش PVC به طول 3200 کیلومتر جهت هیات برق
تاريخ انقضا 05/01/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669904
تامین تجهیزات برق شامل کنداکتور ABC ولتاژ پایین به طول 500 کیلومتر
تاريخ انقضا 05/01/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669903
تامین مواد موثر بر جریان مازوت Depressing Agents پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 18/01/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669902
تامین مواد شیمیایی جهت تصفیه سوخت دیگهای بخار پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 04/01/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.