بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645648
مهندسی و نصب سامانه انتقال LPG شامل خطوط لوله و تاسیسات مرتبط
تاريخ انقضا 29/12/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645647
خدمات نظارت Co2 Well Tracer جهت چاههای نفتی ساحلی و فراساحلی
تاريخ انقضا 22/12/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645646
تامین انواع تجهیزات کارخانه، الکتریکال و محصولات کمکی جهت ترکمن گاز
تاريخ انقضا 03/01/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645645
تامین تجهیزات الکتروتکنیک، ژئوفیزیک و کنترل و اندازه گیری، صنعت نفت
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645644
طراحی و احداث سامانه زهکشی ناحیه تجاری و صنعتی الجرادیه، مدحاء
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645643
احداث کانال آب و سازه های مرتبط در ولایت لوی، استان باطنه شمالی
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645642
نوسازی و نگهداری قنات در النزار و الیمن در ولایت ازکی، استان داخلیه
تاريخ انقضا 19/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645641
عملیات بازرسی سازه های ساختمانی دانشگاه علوم تطبیقی در نزوی
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645639
طراحی، تامین و نصب پست‌ برق 230/132kV و  132/33kVمناطق مختلف
تاريخ انقضا 06/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645638
تامین تجهیزات شامل مدارشکن ژنراتور 11kV SF6 در نیروگاه 20MW رنجپور
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.