بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673749
احداث و نوسازی 34 کیلومتر جاده در منطقه کالام، استان خیبر پختونخوا
تاريخ انقضا 10/05/2022
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673748
مهندسی، تامین، نصب و احداث خطوط لوله EPIC جهت تاسیسات نفتی
تاريخ انقضا 08/05/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673747
عملیات مدرن سازی سامانه های هواشناسی، وزارت شرایط اضطراری
تاريخ انقضا 12/05/2022
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673746
تامین مواد جهت پیشگیری از خوردگی واحدهای تقطیر پالایشگاه حمص
تاريخ انقضا 11/05/2022
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673745
احداث تقاطع ناهمسطح جهت اتصال به مسیر انحرافی در ویردون و پایری
تاريخ انقضا 18/05/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673744
عملیات نوسازی جاده کافاتنگا – نکهوتاکوتا – دوانگوا به طول 102 کیلومتر
تاريخ انقضا 16/05/2022
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673743
احداث سامانه های تصفیه غیرمتمرکز فاضلاب جهت پروژه توسعه شهری
تاريخ انقضا 05/05/2022
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673742
طراحی و احداث باند پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در استان الوسطی
تاريخ انقضا 25/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673741
طراحی و احداث راه‌های داخلی در ولایت خصب، اداره استانداری مسندم
تاريخ انقضا 16/05/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673739
احداث 15 مخزن آب مجهز به سامانه پمپاژ برق خورشیدی در ماپوتو و گازا
تاريخ انقضا 20/05/2022
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.