بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673723
مهندسی، تامین و احداث EPC جاده ناحیه بنی هاشم و الکحلاء در حلفایه
تاريخ انقضا 04/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673722
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی نیروگاه برق جهت CPF-2 در حلفایه
تاريخ انقضا 08/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673721
تامین تجهیزات شامل مبدل‌ حرارتی جهت بکارگیری در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 02/05/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673339
احداث و تکمیل زیرساخت‌های مراقبت‌های بهداشتی در راشت و شاهین
تاريخ انقضا 13/04/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673338
خدمات مشاوره شامل نظارت بر بازسازی زیرساخت حمل و نقل در مغری
تاريخ انقضا 18/04/2022
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673337
طراحی، تامین، تست، نصب و راه اندازی 65 چاه در مناطق مختلف دبی
تاريخ انقضا 13/04/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673336
تامین تجهیزات شامل 38 باسکول قابل حمل، پروژه بزرگراه شرق - غرب
تاريخ انقضا 11/04/2022
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673335
تامین، نصب، اجرا و نگهداری تجهیزات مدیریت ترافیک، پروژه ارتقاء ترابری
تاريخ انقضا 19/04/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673334
تامین و احداث خطوط انتقال 400kV و 225kV در کندار، طینه و الصخیره
تاريخ انقضا 01/06/2022
كشور: تونس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673333
احداث زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و تاسیسات پارک علم و فناوری لوئاندا 
تاريخ انقضا 03/05/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.