بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649649
احداث سازه های مدیریت سیلاب در نئیک لوئیونگ، پروژه کریدور شهرها
تاريخ انقضا 22/04/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649638
طراحی، نصب، تست و راه اندازی ابزار و تجهیزات تصفیه خانه آب، چاندپور
تاريخ انقضا 28/04/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649448
نوسازی شبکه آبرسانی کرانه رودخانه سیردریا جهت پروژه آب منطقه خجند
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649446
احداث سامانه آبرسانی و بهداشت عمومی سانامکزای جهت استان آتاپو
تاريخ انقضا 20/04/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649444
تامین تجهیزات شامل لوله های آهن داکتیل، پروژه سرمایه گذاری بخش آب
تاريخ انقضا 10/04/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649438
مهندسی، تامین، نصب و راه اندازی EPIC زهکشی منطقه صنعتی میسعید
تاريخ انقضا 19/04/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649433
پشتیبانی سازه های آبی رودخانه پاتاریا، پروژه مدرن سازی آبیاری جامارا
تاريخ انقضا 17/04/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649257
نوسازی و گسترش شبکه ها و تصفیه خانه های فاضلاب در شهر ایلدورت
تاريخ انقضا 07/04/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.