بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632647
طراحی و ساخت سامانه فاضلاب کیگالی جهت پروژه آب و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 23/11/2018
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632644
مشاوره و نظارت بر احداث کانال‌های فاضلاب و اتصال منازل در پایلس گبیس
تاريخ انقضا 21/11/2018
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632631
احداث خط پشتیبان ایستگاه فاضلاب –  سایت‌های پارک السلیف در عبری
تاريخ انقضا 19/11/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632628
تامین، نصب و راه اندازی 9 ایستگاه هواشناسی جهت نیروگاه برقابی وارسک
تاريخ انقضا 21/11/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632618
احداث 12چاه ارزیابی و مطالعات ژئوفیزیک جهت بخش آب‌شناسی جلال آباد
تاريخ انقضا 18/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632237
احداث زیرساخت آبرسانی منطقه ماندارا، پروژه تامین پایدار آب شهرها
تاريخ انقضا 19/11/2018
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632235
احداث سامانه تصفیه فاضلاب و گسترش شبکه آبرسانی در شهر سامبه
تاريخ انقضا 15/11/2018
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632232
طراحی و احداث کانال زهکشی و سازه های مرتبط در صحار، وزارت ترابری
تاريخ انقضا 08/11/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.