بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655933
احداث مرکز توزیع آب و شبکه مرتبط، پروژه ارتقاء‌ آبرسانی استان تاشکند
تاريخ انقضا 13/11/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655924
احداث و تکمیل سازه های مدیریت سیلاب‌های رودخانه های کهوتیا و راتووا
تاريخ انقضا 03/11/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655918
عملیات احداث تصفیه خانه فاضلاب ناحیه شمالی در شاهیوال، ایالت پنجاب
تاريخ انقضا 02/11/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655913
تامین و نصب 257 ایستگاه اتوماتیک ثبت وقایع هواشناسی و خدمات مرتبط
تاريخ انقضا 04/11/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655904
عملیات احداث مخزن R2 جهت پروژه ارتقاء آبرسانی و مدیریت فاضلاب بغداد
تاريخ انقضا 09/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655744
تامین 7 دستگاه پمپ شناور مجهز به اتصالات و ملزومات، پروژه آب آکاکی
تاريخ انقضا 26/10/2020
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655743
تامین و نصب 40هزار کنتور آب پیش‌پرداخت و خدمات اشتراک در فریتون
تاريخ انقضا 17/11/2020
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655741
عملیات ارتقاء تاسیسات دفن زباله در وانگ‌وینگ، پروژه زیرساخت توریسم
تاريخ انقضا 27/10/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.