بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647739
خدمات نظارت بر گسترش تصفیه خانه فاضلاب عنجر المرج، دریاچه قرعون
تاريخ انقضا 18/02/2020
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647737
پروژه توسعه کشاورزی آبی شامل پایش محیط زیست و آبخوان دشت سایس
تاريخ انقضا 15/04/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647731
طراحی و ساخت جایگاه دفن زباله در شهر مونروویا، پروژه بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647546
عملیات نصب خطوط لوله HDPE و UPVC جهت سامانه توزیع آب مالیندی
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647545
عملیات نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال و کنترل جهت سامانه آب در تافیلات
تاريخ انقضا 11/03/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647544
احداث، تکمیل و نصب خطوط لوله انتقال آب به طول 13.6 کیلومتر در کیم‌سون
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647537
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب و زباله در کالزبازار
تاريخ انقضا 20/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647532
عملیات نگهداری و ترمیم قنات غبره الطو در ولایت نخل، استان باطنه جنوبی
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.