بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653326
تامین، نصب و راه اندازی مخازن آب، تصفیه خانه و خطوط لوله در نکازونگولا
تاريخ انقضا 16/08/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653325
عملیات نوسازی سامانه توزیع آب جهت شهرهای تاویتا، ووندانیا و مواتاتی
تاريخ انقضا 12/08/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653059
عملیات احداث مرکز توزیع آب و شبکه مرتبط، پروژه آبرسانی استان تاشکند
تاريخ انقضا 31/07/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653057
تامین، نصب و نگهداری 44سامانه پمپاژ خورشیدی در سینیانگا، تابورا و متورا
تاريخ انقضا 03/08/2020
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653053
احداث 130کیلومتر خطوط لوله آبیاری 110mm تا 355mm در سیلیبی فیکوئه
تاريخ انقضا 06/08/2020
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652834
احداث 123 کیلومتر خط لوله، تصفیه خانه و مخازن آب در بوتم، لانگیزا و مولوت
تاريخ انقضا 07/08/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652831
عملیات نصب سامانه ریموت جهت مدیریت ایستگاه تقویت آب در تافیلالت
تاريخ انقضا 05/08/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 652624
نوسازی ایستگاه انتقال در منطقه اقتصادی بکاباد، پروژه مدیریت پسماندها
تاريخ انقضا 20/07/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.