بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627898
احداث راهها، شبکه آب، سامانه گرمایش و روشنایی معابر در بایانخوشو
تاريخ انقضا 02/07/2018
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627895
نوسازی بخش دوم کانال آب ارچی و سازه ها جهت سامانه آبیاری کوکچا
تاريخ انقضا 05/07/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627892
اجرای امور پایلوت سازه های پشتیبان رودخانه پادما، پروژه مدیریت سیلاب
تاريخ انقضا 25/06/2018
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627891
احداث خط 22KV ایستگاه ترانسفورماتور واحد پمپاژ تصفیه خانه آب ورزازات
تاريخ انقضا 11/07/2018
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627885
خدمات مشاوره جهت شبکه جمع آوری فاضلاب 600-2000mm در بیشکک
تاريخ انقضا 20/06/2018
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627883
پروژه عمومی نوسازی 30 کیلومتر شبکه آبرسانی، سامانه تامین آب خجند
تاريخ انقضا 20/05/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627882
تامین و نصب سامانه SCADA اسکادا جهت پروژه آبرسانی شهر قوستانای
تاريخ انقضا 04/07/2018
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627823
توسعه تصفیه خانه های فاضلاب و شبکه های مرتبط در منطقه پانتا بیهار
تاريخ انقضا 16/07/2018
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.