بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694079
احداث سازه های و ایستگاه پمپاژ جهت پروژه آب در منطقه شهری نوکت
تاريخ انقضا 10/01/2024
كشور: قرقیزستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694077
توسازی خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ، پروژه تامین آب دوشنبه شهر
تاريخ انقضا 27/12/2023
كشور: تاجیکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694076
مشاوره شامل نظارت و پشتیبانی اجرایی، پروژه آب و فاضلاب در بورسا
تاريخ انقضا 29/12/2023
كشور: ترکیه
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694062
تامین و نصب کنتورهای آب فله Bulk مناطق سرخان دریا، نمنگان و خوارزم
تاريخ انقضا 29/12/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694061
طراحی و احداث سازه ها جهت نوسازی سامانه آبرسانی پیتناک در خوارزم
تاريخ انقضا 28/12/2023
كشور: ازبکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683526
احداث سامانه دفن زباله جهت پروژه مدیریت پسماند جامد در کوموکارتلی
تاريخ انقضا 21/02/2023
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683523
طراحی، نوسازی و احداث شبکه فاضلاب در نواحی W1 و W2 شهر داکا
تاريخ انقضا 15/02/2023
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683522
طراحی، تامین، نصب و نگهداری 4 سامانه یخ‌سازی با استفاده از آب دریا
تاريخ انقضا 15/02/2023
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.