بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630791
احداث چاه‌ها و نوسازی کانال‌های آبیاری و ایستگاه‌های پمپاژ در نمنگان
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630778
عملیات اجرایی شبکه آبرسانی شبرغان جهت پروژه آب و فاضلاب شهری
تاريخ انقضا 18/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630777
احداث سازه ها جهت نوسازی سامانه آبیاری منطقه چم‌تپه در ولایت کندوز
تاريخ انقضا 16/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630776
عملیات اجرایی کانال آبیاری عبدالرحیم‌زای در منطقه قرغایی، ولایت لغمان
تاريخ انقضا 19/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630774
اجرای 30 چاه ارزیابی جهت بررسی وضعیت آبهای زیرزمینی در ولایت کابل
تاريخ انقضا 15/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630758
مشاوره شامل مطالعه پیامد زیست محیطی احداث سدهای الیسو و جزره
تاريخ انقضا 10/09/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630618
تامین و نصب کنتورهای آب و تجهیزات آزمایشگاهی پروژه چولپون -  آتا
تاريخ انقضا 26/09/2018
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630617
احداث 52 کیلومتر کانال آبیاری، سامانه توزیع و زهکشی در جلال‌پور، لاهور
تاريخ انقضا 26/09/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.