بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639918
پروژه عمومی نوسازی فاز دوم سامانه های آبرسانی در منطقه شمال
تاريخ انقضا 16/05/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639747
احداث و تکمیل 98 کیلومتر لوله شبکه آب و نصب 5713 اشتراک در تاینگوین
تاريخ انقضا 25/06/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639724
مهندسی، تامین، احداث و راه اندازی سامانه مدیریت آب میدان نفتی الغراف
تاريخ انقضا 14/08/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639528
نوسازی سامانه آبرسانی در شهرهای چگوتو، کوئکوئه،‌ماسوینگو و ماتوره
تاريخ انقضا 25/06/2019
كشور: زیمبابوه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639329
احداث سازه ها شامل تونل مدخل، مخازن و کانال جهت سامانه آب ماهاولی
تاريخ انقضا 08/07/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639328
طراحی، تامین و نصب شبکه آب گرم منطقه ای و لوله و اتصالات، بایانخوشو
تاريخ انقضا 06/06/2019
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639326
طراحی و احداث یک کارگاه آموزشی در جایگاه دفن زباله الغباوی در امان
تاريخ انقضا 01/07/2019
كشور: اردن
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639325
خدمات مشاوره شامل توسعه طرح جامع سد بسری و خط ساحلی مجاور
تاريخ انقضا 03/06/2019
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.