بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661338
عملیات نوسازی سامانه جمع آوری فاضلاب 600-800mm در منطقه ختلان
تاريخ انقضا 05/04/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661333
احداث سامانه مدیریت پسماند جامد و زیرساخت‌ مرتبط در استوئنگ‌سائین
تاريخ انقضا 22/04/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661332
عملیات احداث مخزن و تاسیسات تصفیه جهت سامانه آبرسانی در الغباوی
تاريخ انقضا 27/04/2021
كشور: اردن
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661326
نوسازی مخازن آب و تصفیه خانه جهت پروژه آبرسانی در منطقه مایلوسو
تاريخ انقضا 19/04/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661325
عملیات احداث خط لوله فاضلاب جهت پروژه آب و مدیریت پسماند بیشکک
تاريخ انقضا 16/04/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661315
احداث سامانه آب شامل تامین و نصب لوله و اتصالات و مخازن در ساتپاری
تاريخ انقضا 16/04/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661159
خدمات مشاوره جهت اجرای پروژه مقابله با آلودگی دریاچه قرعون در بقاع
تاريخ انقضا 24/03/2021
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661157
نوسازی سامانه آب 3شهر بوستان، استقلال و گلستان در منطقه شمال
تاريخ انقضا 29/03/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.