بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657833
اجرا و نگهداری ایستگاه انتقال و حمل پسماندها در روشه بوئیس (تمدید)
تاريخ انقضا 15/01/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657832
تامین تجهیزات شامل لوله و اتصالات جهت نوسازی شبکه آب دار السلام
تاريخ انقضا 22/12/2020
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657826
عملیات احداث مخزن آب 30MIG در منطقه حتا جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657634
تامین و نصب لوله ها، اتصالات و تجهیزات الکترومکانیک، پروژه آب آلیدورو
تاريخ انقضا 18/12/2020
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657631
احداث کانال اصلی و شبکه توزیع، پروژه آبیاری کشاورزی در کامپینگ‌پوی
تاريخ انقضا 22/12/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657623
تامین تجهیزات و عملیات نقشه برداری در مناطق سیل‌خیز اطراف رود سِند
تاريخ انقضا 17/12/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657617
خدمات مشاوره شامل طراحی و نظارت بر عملیات زهکشی منطقه ریچیلیو
تاريخ انقضا 15/12/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657616
خدمات مشاوره شامل طراحی و نظارت بر عملیات زهکشی منطقه تیری‌روژه
تاريخ انقضا 17/12/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.