بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641557
تامین تجهیزات مدیریت پسماندهای جامد جهت پروژه شهرهای استراتژیک
تاريخ انقضا 20/08/2019
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641555
تامین تجهیزات شامل ژنراتور و موتور پمپ جهت بکارگیری در پروژه آبرسانی
تاريخ انقضا 03/09/2019
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641554
طراحی، تامین و نصب سامانه آبرسانی جهت سایت زمین گرمایی آلالوباد
تاريخ انقضا 12/08/2019
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641545
مشاوره شامل امکان‌سنجی و طراحی احداث سدهای مخزنی در الحمراء
تاريخ انقضا 25/08/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641526
طراحی و نصب سیلوی فولادی نگهداری غلات جهت وزارت زراعت در کابل
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641525
تامین 50 کنتور جامع آب مجهز به ملزومات و قطعات جهت بکارگیری در کابل
تاريخ انقضا 25/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641524
نوسازی کانال آبیاری منطقه نورگل در ولایت کنر جهت وزارت انرژی و آب
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641523
مطالعات ژئوفیزیک و حفاری 16 چاه تست و نصب سامانه ها در قندهار
تاريخ انقضا 04/08/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.