بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645245
نوسازی تصفیه خانه آب و حفاری چاه‌ها در ایالت‌های گومبه، جیگاوا و کانو
تاريخ انقضا 28/11/2019
كشور: نیجریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645241
تامین و نصب تجهیزات 5 کارخانه صنایع غذایی، برنامه کارآفرینی روستایی
تاريخ انقضا 28/11/2019
كشور: غنا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645228
مشاوره جهت طراحی و نظارت بر سامانه کنترل سیلاب در صباخ، ولایت صور
تاريخ انقضا 09/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645226
نوسازی و نگهداری قنات (فلج) ملکی در روستاهای النزار و الیمن در ازکی
تاريخ انقضا 01/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645212
نوسازی شبکه های آبرسانی 4 محله، پروژه توسعه آب و فاضلاب بغداد
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644928
نوسازی 373 کیلومتر شبکه کانال‌های آبیاری ناحیه کاکسو، منطقه آلماتی
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644927
تامین سامانه مدیریت اطلاعات جهت پروژه پسماندهای جامد در کولاب
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644926
احداث و تکمیل جایگاهای دفن زباله، پروژه ارتقاء مدیریت پسماندهای جامد
تاريخ انقضا 26/11/2019
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.