بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651233
مشاوره جهت نظارت بر طراحی و احداث مخزن آب الحاقی رودخانه کافو
تاريخ انقضا 29/05/2020
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651231
طراحی، تامین و نصب تجهیزات الکترومکانیک جهت پروژه آبرسانی مکلی
تاريخ انقضا 19/06/2020
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651222
احداث شبکه آبرسانی جدید در تای‌نگوین، پروژه سرمایه گذاری بخش آب
تاريخ انقضا 08/06/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651212
تامین و نصب مخازن فاضلاب جهت واحدهای مسکونی ناحیه3 ولایت شناص
تاريخ انقضا 03/06/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650958
تامین و نصب 182 دستگاه جریان‌سنج فراصوتی آب جهت بکارگیری در گوری
تاريخ انقضا 02/06/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650955
تامین انواع تجهیزات هیدرومتریک Hydrometric جهت پروژه توسعه بخش آب
تاريخ انقضا 26/05/2020
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650953
احداث تصفیه خانه و سامانه آبرسانی، پروژه زیرساخت آب مناطق شمالی
تاريخ انقضا 20/05/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650949
نوسازی سامانه آبیاری ساوای – آکبو و ایستگاه پمپاژ اوروم، منطقه اندیجان
تاريخ انقضا 19/06/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.