بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676328
احداث مخازن،‌ سامانه کلراسیون و خطوط لوله شبکه آبرسانی در نوکوس
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676315
احداث سازه های مدیریت آب‌های سطحی در مناطق مختلف بوشر و قریات
تاريخ انقضا 17/07/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676302
نوسازی و ارتقاء سامانه آبیاری در منطقه کوانزا، پروژه توسعه کشاورزی
تاريخ انقضا 29/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676301
عملیات ارتقاء کیفیت آب 3 منطقه جهت پروژه آبرسانی و بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 22/07/2022
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675438
طراحی، تامین و نصب تصفیه خانه کاراکول، پروژه فاضلاب ایسیک - کول
تاريخ انقضا 22/06/2022
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675434
عملیات اجرا و نگهداری تاسیسات آبیاری فضای سبز شهری منطقه دخان
تاريخ انقضا 17/07/2022
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675425
عملیات نصب ایستگاه پمپاژ آب شامل مخزن و خطوط لوله مرتبط در داکا
تاريخ انقضا 21/06/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674654
احداث لوله های اتصال و نوسازی ایستگاه انتقال آب در سایس و گاریت
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.