بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667222
عملیات احداث شبکه دوم و سوم فاضلاب به طول 21 کیلومتر در سئیم‌رایپ
تاريخ انقضا 02/11/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667221
احداث و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب و خطوط لوله مرتبط در کامپونگ‌چهانگ
تاريخ انقضا 21/10/2021
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667136
تامین و نصب تجهیزات در 84 ناحیه، پروژه مدیریت منابع آب رودخانه پیانج
تاريخ انقضا 04/10/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667132
تامین تجهیزات و نصب راه اندازی ایستگاه پمپاژ نگویت‌دوک، استان‌ وین‌فوک
تاريخ انقضا 21/10/2021
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667131
عملیات احداث سد پولیهالی و سازه های مرتبط، پروژه آبرسانی ارتفاعات
تاريخ انقضا 12/11/2021
كشور: لسوتو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667119
احداث تصفیه خانه آب، شبکه توزیع و خط لوله اصلی پروژه آبرسانی مینگوره
تاريخ انقضا 25/11/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667118
احداث تصفیه خانه فاضلاب مجهز به سامانه اسکادا در منطقه کوتل و روریا
تاريخ انقضا 12/11/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667117
عملیات نوسازی شبکه توزیع آب و مخازن در ایبت آباد، کوهات و پیشاور
تاريخ انقضا 28/10/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.