بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649647
عملیات نوسازی جاده خولو – زارزما به طول 40 کیلومتر در منطقه باتومی
تاريخ انقضا 10/04/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649646
خدمات مشاوره و نظارت بر احداث جاده موئدا – نگومانو به طول 160کیلومتر
تاريخ انقضا 09/04/2020
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649645
احداث ساختمان و تاسیسات در دانشگاههای لیرا، کالونگو، اورا و کیتگوم
تاريخ انقضا 09/04/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649643
خدمات مشاوره و نظارت بر عملیات احداث جاده مومبسا – متواپا – کیلیفی
تاريخ انقضا 08/04/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649642
نوسازی زیرساخت شهرک نوین گذر در منطقه 14 جهت برنامه توسعه کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649641
عملیات به روز رسانی زیرساخت جاده چهارسو، منطقه 20 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649636
احداث ساختمان 10 طبقه فروشگاه شهری در پوراشاوا، منطقه میمنسینگ
تاريخ انقضا 13/04/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649635
عملیات اجرایی احداث جاده الافلاج در ولایت المضیبی، استان شمال شرقی
تاريخ انقضا 19/04/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.