بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632645
احداث مجتمع ساختمانی موسسه پژوهش پزشکی جهت وزارت بهداشت
تاريخ انقضا 21/11/2018
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632636
مهندسی، تامین و احداث EPC جهت نوسازی 35 کیلومتر جاده در کاسگنجی
تاريخ انقضا 28/11/2018
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632635
عملیات مدرن سازی بویلرهای RK-5 و RK-8 پروژه گرمایش منطقه ژیتومیر
تاريخ انقضا 23/11/2018
كشور: اوکراین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632634
احداث و نگهداری ساختمان‌های فرعی دفاتر دادگاه مقدماتی در ولایت بدبد
تاريخ انقضا 25/11/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632633
مشاوره شامل طراحی و نظارت بر احداث پارک و ساختمان اداری سد صور
تاريخ انقضا 19/11/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632632
عملیات طراحی و اجرای معابر داخلی منطقه الشویعی در ولایت المضیبی
تاريخ انقضا 19/11/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632623
عملیات گسترش فرودگاه حضرت شاه‌جلال، وزارت هوانوردی و جهانگردی
تاريخ انقضا 14/01/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632617
عملیات احداث مرکز آموزش جهت شرکت دولتی تولید برق (برشنا) در کابل
تاريخ انقضا 10/11/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.