بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694075
احداث پل و جاده دسترسی مرتبط بر رودخانه کاولا، مرز پرولو ساحل عاج
تاريخ انقضا 20/02/2024
كشور: لیبریا
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694074
توسازی و نگهداری 68 کیلومتر جاده جهت پروژه کریدور جنوب شرق آسیا
تاريخ انقضا 16/01/2024
كشور: لائوس
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694072
طراحی، احداث،‌ نصب و راه اندازی سیلوی فلزی ذخیره غلات، استان قنا
تاريخ انقضا 31/12/2023
كشور: مصر
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 694063
عملیات نوسازی 102 کیلومتر جاده پاکپتن شریف – وهاری در ایالت پنجاب
تاريخ انقضا 08/01/2024
كشور: پاکستان
متن آگهی حاوی اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارایه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683525
طراحی و احداث راههای داخلی و پارکینگ‌ها در نمایشگاه استان ظاهره
تاريخ انقضا 21/02/2023
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683521
احداث مدارس آموزش فنی و حرفه ای در 4 منطقه شهری استان کابیندا
تاريخ انقضا 14/02/2023
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683516
احداث پیاده رو اطراف ایستگاه‌های BRT پروژه حمل و نقل شهری وینتیان
تاريخ انقضا 15/02/2023
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 683515
تکمیل سامانه سیگنالینگ ترافیک جهت پروژه حمل و نقل شهری وینتیان
تاريخ انقضا 16/02/2023
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.