بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664548
خدمات مشاوره شامل نظارت بر احداث راه آهن ایسپارتاکوله - چرکزکوی
تاريخ انقضا 13/07/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664546
نوسازی بخش مرکزی روستای ولیستسیخه، شهرداری گورجانی در کاختی
تاريخ انقضا 16/07/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664544
احداث ساختمان مدیریت و اقامتگاه کارکنان، ناوگان ژنراتور متحرک الورقاء
تاريخ انقضا 14/07/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664542
احداث مرکز بازار، تاسیسات فراوری کشاورزی، سیلوها و سازه های مرتبط
تاريخ انقضا 22/07/2021
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664537
احداث جاده های آسفالت در جلال آباد، ناحیه ششم، سازمان شهرداری‌ها
تاريخ انقضا 08/07/2021
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664525
طراحی و اجرای 14 کیلومتر جاده های داخلی خصب و دباء، استان مسندم
تاريخ انقضا 12/07/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664524
احداث واحد یخ‌ سازی و مخزن خنک‌ کننده و بازار ماهی‌ فروشان در ضنک
تاريخ انقضا 18/07/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664512
ارتقاء جاده جدید بوتالا و تعریض مسیر پوراشاوا،‌ پروژه دوم توسعه شهری
تاريخ انقضا 15/07/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.