بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647738
تامین تجهیزات جهت موسسه پژوهش جاده ها، پروژه توسعه راههای محلی
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647735
نوسازی 6.6 کیلومتر جاده شامل آسفالت و سامانه روشنایی در کوانگ‌نام
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647734
عملیات ارتقاء 5 قطعه جاده به طول 73 کیلومتر جهت وزارت توسعه روستایی
تاريخ انقضا 28/02/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647732
نوسازی و ترمیم ساختمان تئاتر پلازا (مرحله سوم) جهت شهرداری روزهیل
تاريخ انقضا 27/02/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647728
احداث راهها شامل سازه های زهکشی و پل‌ها جهت استان لوئانگ‌نامتها
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647727
پروژه عمومی احداث 13کیلومتر راه آهن، 11ایستگاه و 6تونل جهت مترو ازمیر
تاريخ انقضا 14/01/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647724
عملیات نوسازی و ترمیم پلکان متحرک جهت پل معلق بندر ماهیگیری دبا
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647723
تامین و نصب VDI و WLAN در دانشکده علوم تطبیقی جهت دانشگاه صور
تاريخ انقضا 20/02/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.