بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641559
عملیات مدرن سازی و ارتقاء سامانه گرمایش ساختمان مدارس در تفلیس
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641556
احداث فاز1 جاده ارتباطی لاویگیئه – بیایوکزمونگز و سازه های آبی مرتبط
تاريخ انقضا 20/08/2019
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641553
طراحی و احداث جاده دسترسی و حفاری در سایت زمین گرمایی آلالوباد
تاريخ انقضا 12/08/2019
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641551
تامین و نصب سازه های تخصصی نمایشگاهی و امور مرتبط جهت دبی
تاريخ انقضا 07/08/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641546
احداث بندر ماهیگیری محوت در استان وسطی، وزارت کشاورزی و شیلات
تاريخ انقضا 09/09/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641544
طراحی و اجرای عایق کاری ساختمان بیمارستان ولایت عبری در ظاهره
تاريخ انقضا 14/08/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641543
عملیات احداث ساختمان 8 کلاسه در مدرسه سیح البرکه در ولایت منح
تاريخ انقضا 06/08/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641542
احداث ساختمان 10 کلاسه و تاسیسات در مدرسه راس جبل، ولایت ادم
تاريخ انقضا 06/08/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.