بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676959
نوسازی 40 کیلومتر جاده باختر – لوا کنت – آق‌مزار جهت پروژه شبکه راهها
تاريخ انقضا 05/08/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676957
عملیات توسعه و اجرای پایانه شهری در کواتر بورنز، پروژه مترو اکسپرس
تاريخ انقضا 12/09/2022
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676952
بازسازی 85 کیلومتر جاده کورتی – بوریلبایتال، پروژه کریدور جنوب - غرب
تاريخ انقضا 04/08/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676946
احداث 16.5 کیلومتر جاده و سازه آبی مرتبط در ناحیه میرسرای، چاتوگرام
تاريخ انقضا 08/08/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676944
احداث ساختمان‌ آموزشی و اقامتگاه دانشجویان و استادان دانشگاه کیکولتوا
تاريخ انقضا 05/08/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676933
طراحی و احداث جاده خصب – دبا  و مسیر ارتباطی به لیما، استان مسندم
تاريخ انقضا 23/10/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676932
احداث ساختمان مدیریت امور مسکن و برنامه ریزی عمرانی ولایت عبری
تاريخ انقضا 29/08/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676931
خدمات مشاوره جهت طراحی طرح تفصیلی شهرهای صحار، صلاله و نزوی
تاريخ انقضا 17/08/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.