بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630795
عملیات نگهداری تونل‌ها و خدمات مرتبط شامل مدیریت ترافیک و تصادفات
تاريخ انقضا 11/09/2018
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630794
مشاوره و نظارت بر نوسازی 289 کیلومتر راه در فرغانه، اندیجان و نمنگان
تاريخ انقضا 17/09/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630793
عملیات نوسازی جاده های محلی در منطقه اندیجان، پروژه توسعه راه‌ها
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630792
نوسازی جاده های محلی در منطقه فرغانه، پروژه توسعه راه‌های مناطق
تاريخ انقضا 02/10/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630773
عملیات نوسازی 19 کیلومتر جاده دوامانده مانگال – قلندر در ولایت خوست
تاريخ انقضا 12/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630772
عملیات نوسازی جاده گریشک – نوزاد به طول 15 کیلومتر در ولایت هلمند
تاريخ انقضا 12/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630771
نوسازی 18.9 کیلومتر جاده در حد فاصل میمنه و بلچراغ، ولایت فاریاب
تاريخ انقضا 12/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630612
طراحی، تامین و نصب ایستگاه‌های کشش راه آهن پاپ - نمنگان - اندیجان
تاريخ انقضا 21/09/2018
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.