بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637594
طراحی، نصب و راه اندازی سامانه جدید مدیریت ترافیک در پورت لوئیس
تاريخ انقضا 16/04/2019
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637584
بازسازی و تعریض 54.4 کیلومتر جاده در 2 منطقه ایالت مادهای پرادش
تاريخ انقضا 09/05/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637323
اجرای عملیات احداث پیاده راه ورزشی در ولایت ضنک در استان الظاهره
تاريخ انقضا 15/04/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637234
طراحی، نوسازی، ارتقاء و نگهداری 325 کیلومتر جاده در استان شرقی
تاريخ انقضا 24/05/2019
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637233
احداث جاده کویشتی – کوبی (بخش تونل) پروژه کریدور شمال - جنوب
تاريخ انقضا 22/04/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637228
احداث ساختمان ترمینال بندری به مساحت 7500 متر مربع در پورت لوئیس
تاريخ انقضا 25/04/2019
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637223
عملیات مدرن سازی 5 دیگ بخار در ایستگاههای گرمایش منطقه ای آق‌تپه
تاريخ انقضا 16/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637222
بازسازی خطوط لوله و سازه های مرتبط، پروژه گرمایش منطقه ای سِمی
تاريخ انقضا 11/04/2019
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.