بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645448
عملیات احداث 436 متر پل 2لاین و 2 کیلومتر جاده مرتبط در منطقه پوتی
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645445
احداث و تکمیل 80 کیلومتر جاده جهت فاز1 پروژه بزرگراه موگلینگ - پوکهارا
تاريخ انقضا 19/12/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645439
عملیات احداث ساختمان اصلی و تاسیسات دانشکده کارآفرینی در السیب
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645433
احداث ساختمان 10 طبقه اداری و تاسیسات در منطقه ماهاکهالی، داکا
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645431
احداث راهها و سازه های مرتبط به طول 22 کیلومتر در کاکزبازار و گوپالگنج
تاريخ انقضا 04/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645252
مشاوره شامل امکان‌سنجی و طراحی 115 کیلومتر جاده خاریان - راولپندی
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645244
خدمات مشاوره جهت گسترش راه آهن گروتفونتین – روندو - کاتیمامولیلو
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: نامیبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645239
احداث زیرساخت‌ها و خدمات، پروژه توسعه دانشگاه علم و فناوری هانوی
تاريخ انقضا 06/12/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.