بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639904
عملیات احداث سازه های سیویل جهت چاههای تولید نفت میدان قرنه غربی
تاريخ انقضا 30/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639746
مهندسی و سیویل ساختمان ایستگاه بلومتریت، مسیر ریلی مالولوس - کلارک
تاريخ انقضا 08/08/2019
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639744
نوسازی معابر شامل پیاده روها و سازه های آبی جهت شهرداری سوکلافانتا
تاريخ انقضا 14/06/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639743
عملیات ارتقاء 16.45 کیلومتر جاده در محدوده تقاطع بانبورتاکتا - بانچومونگ
تاريخ انقضا 26/06/2019
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639742
نوسازی 33.5 کیلومتر جاده چیکانکاتا – مازابوکا، پروژه کریدور شمال جنوب
تاريخ انقضا 28/06/2019
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639739
طراحی و احداث جاده و سازه های مرتبط در الخابوره، استان باطنه شمالی
تاريخ انقضا 01/07/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639738
احداث ساختمان خوابگاه دانشجویان دانشگاه علوم کاربردی در ولایت نزوی
تاريخ انقضا 24/06/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639726
مهندسی، تامین و احداث EPC عملیات آسفالت جاده سد معیل در بنی هاشم
تاريخ انقضا 16/06/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.