بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655935
عملیات احداث سامانه لایروبی شن و ماسه جهت بندر صیادی در الاشخره
تاريخ انقضا 01/11/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655927
احداث و تکمیل زهکشی و پیاده رو در 4 بخش داخلی شهر و رودهای دونگبا
تاريخ انقضا 16/11/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655926
عملیات اجرایی زیرپروژه جاده ساحلی کیپ شامل سازه های آبی و پیاده رو
تاريخ انقضا 05/11/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655907
عملیات نگهداری، نوسازی، سطح سازی مجدد و احداث راهها در رودریگز
تاريخ انقضا 05/11/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655905
خدمات مشاوره فنی جهت اجرای پروژه سرمایه گذاری در زیرساخت سلامت
تاريخ انقضا 26/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655747
عملیات نوسازی جاده واسع – تیمور ملک – کانگورت به طول 58.5 کیلومتر
تاريخ انقضا 23/10/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655742
احداث جاده چامکانو – آموچهو جهت پروژه همکاری اقتصادی جنوب آسیا
تاريخ انقضا 29/10/2020
كشور: بوتان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655738
نوسازی 6 قطعه جاده در راولپندی، شیخوپورا و راجانپور، پروژه توریسم پنجاب
تاريخ انقضا 20/10/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.