بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627897
خدمات مشاوره و نظارت بر احداث جاده ها در مناطق مختلف، فاز سوم
تاريخ انقضا 24/06/2018
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627894
تامین تجهیزات سامانه کنترل BRT و خدمات جهت کریدور اتوبوس‌رانی پیشاور
تاريخ انقضا 16/07/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627884
خدمات مشاوره جهت پروژه سامانه ها و شبکه حمل و نقل همگانی خجند
تاريخ انقضا 20/07/2018
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627824
بازسازی بخش‌ A و F جاده کولاب – قلعه خمب به طول 58 کیلومتر (تمدید)
تاريخ انقضا 14/07/2018
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627822
عملیات نوسازی زیرساخت زهکشی اصلی ده‌خدا باد، منطقه 16 شهر کابل
تاريخ انقضا 20/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627673
عملیات نوسازی 3 قطعه جاده روستایی به طول 164 کیلومتر در بونگولاوا
تاريخ انقضا 29/06/2018
كشور: ماداگاسکار
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627671
ارتقاء و گسترش راهها و  زیرساختها در 2ناحیه المعراض و جنوب غرب معیذر
تاريخ انقضا 26/06/2018
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627616
عملیات به روز رسانی زیرساخت غازی آباد جهت برنامه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 10/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.