بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667732
تامین ماشین آلات شامل اتوبوس‌های دیزلی، پروژه حمل و نقل در ختلان
تاريخ انقضا 02/11/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667727
احداث و تکمیل راه‌ها جهت پروژه ارتقاء کریدورها در بخش جاده ای میندانائو
تاريخ انقضا 09/11/2021
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667726
احداث و نصب سامانه های کنترل ترافیک و ایمنی جاده، وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 11/11/2021
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667724
مشاوره شامل طراحی و نظارت بر احداث زیرساخت‌ شهرک صنعتی صحار
تاريخ انقضا 24/10/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667717
احداث ترانشه کابل Cable Trench جهت اتصال برق پارک صنعتی کیلینتو
تاريخ انقضا 18/10/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667716
عملیات احداث ترانشه کابل Cable Trench جهت اتصال برق به بالی‌لیمی
تاريخ انقضا 18/10/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667705
نوسازی 39کیلومتر آزادراه شامل عملیات آسفالت در ابوغریب، بغداد (تمدید)
تاريخ انقضا 17/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667458
مشاوره جهت ارتقاء ایمنی و بهره وری انرژی در ساختمان‌های آموزشی
تاريخ انقضا 11/10/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.