بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653323
نوسازی ساختمان تئاتر پلازا (مرحله سوم) جهت شهرداری روزهیل (تمدید)
تاريخ انقضا 18/08/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653304
عملیات احداث راههای داخلی اطراف محوطه موزه الخوض در ولایت السیب
تاريخ انقضا 11/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653303
عملیات احداث سایبان‌ها و اجاق‌های بوستان شهری الصیره در ولایت قریات
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653302
احداث زمین فوتبال شامل چمن مصنوعی و سامانه روشنایی، ورزشگاه مسقط
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653301
احداث زمین فوتبال شامل چمن طبیعی و سامانه روشنایی، ورزشگاه مجیس
تاريخ انقضا 10/08/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653058
عملیات احداث پل در 17 کیلومتری جاده کوچوئا - کالایا بر روی رودخانه پایرا
تاريخ انقضا 13/08/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653054
احداث ساختمان‌های اداری، آموزشی و خوابگاهی جهت دانشگاه ساواناکهت
تاريخ انقضا 30/07/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653051
عملیات نوسازی زیرساخت گذر7 منطقه21 جهت پروژه توسعه شهری کابل
تاريخ انقضا 25/07/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.