بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671818
عملیات احداث معابر، پیاده رو و سازه های زهکشی مرتبط در کیسامایو
تاريخ انقضا 28/02/2022
كشور: سومالی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671815
عملیات تکمیل احداث مرکز بهداشت الحلانیات در ظفار جهت وزارت بهداری
تاريخ انقضا 02/03/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671814
عملیات جایگزینی سامانه های خنک کننده در آزمایشگاه مرکزی مسقط
تاريخ انقضا 02/03/2022
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671447
عملیات بازسازی و ارتقاء جاده قزل اوردا – جزقازغان به طول 208 کیلومتر
تاريخ انقضا 18/02/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671443
احداث میدان آفریقا و معابر مجاور، پروژه حمل و نقل شهری در آدیس آبابا
تاريخ انقضا 17/02/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671441
عملیات احداث ساختمان‌های اداری در الورقاء جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 16/02/2022
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670926
احداث و نوسازی جاده گبیلی – کادا به طول 33 کیلومتر در سومالی‌لند
تاريخ انقضا 03/02/2022
كشور: سومالی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670924
عملیات نوسازی شبکه گرمایش منطقه ای DH فازهای 1 تا 3 در سمرقند
تاريخ انقضا 08/02/2022
كشور: ازبکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.