بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651234
ارتقاء جاده روسومو – کایونزا به طول 92 کیلومتر، وزارت امور زیرساختها
تاريخ انقضا 23/06/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651228
عملیات به روز رسانی زیرساخت بلوک 5 گذر در منطقه 12 شهرداری کابل
تاريخ انقضا 27/05/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651224
عملیات ارتقاء 159 کیلومتر جاده روستایی در کامپونگ‌چام و تبونگ‌کهموم
تاريخ انقضا 12/06/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651223
خدمات نگهداری و تقویت 41کیلومتر جاده شامل پل 319متری در کامپونگ
تاريخ انقضا 08/07/2020
كشور: کامبوج
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651221
عملیات نوسازی و مرمت جاده به طول 28 کیلومتر در استان بینه فوئوک
تاريخ انقضا 26/05/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651214
احداث ساختمان خدمات جهت مدیریت شمال باطنه، وزارت امور شهرداری‌ها
تاريخ انقضا 09/06/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651213
احداث سایبان حیاط مدرسه ابتدایی المعرفه در شناص جهت وزارت آموزش
تاريخ انقضا 08/06/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 650959
عملیات احداث پل لوندا جهت سازمان بزرگراههای کشوری، وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 21/05/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.