بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646126
عملیات نگهداری و ترمیم آسفالت جاده ها در مناطق مختلف استان ظفار
تاريخ انقضا 07/01/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645658
احداث پل ارتباطی متصل کننده ناحیه شمال رود هیئو و مرکز شهر دونگها
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645641
عملیات بازرسی سازه های ساختمانی دانشگاه علوم تطبیقی در نزوی
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645448
عملیات احداث 436 متر پل 2لاین و 2 کیلومتر جاده مرتبط در منطقه پوتی
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645445
احداث و تکمیل 80 کیلومتر جاده جهت فاز1 پروژه بزرگراه موگلینگ - پوکهارا
تاريخ انقضا 19/12/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645439
عملیات احداث ساختمان اصلی و تاسیسات دانشکده کارآفرینی در السیب
تاريخ انقضا 16/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645433
احداث ساختمان 10 طبقه اداری و تاسیسات در منطقه ماهاکهالی، داکا
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645431
احداث راهها و سازه های مرتبط به طول 22 کیلومتر در کاکزبازار و گوپالگنج
تاريخ انقضا 04/12/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.