بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643843
عملیات به روز رسانی 24.7 کیلومتر جاده شامل احداث 3 پل و امور مرتبط
تاريخ انقضا 25/10/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643838
احداث راه دسترسی به ناکاسانگ و دوندیت جهت پروژه زیرساخت توریسم
تاريخ انقضا 30/10/2019
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643827
طراحی و احداث رمپ و تاسیسات اسکله در بندر شناص، وزارت حمل و نقل
تاريخ انقضا 31/10/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643826
عملیات احداث مسجد در قطعه شماره 78 ولایت شناص جهت وزارت اوقاف
تاريخ انقضا 28/10/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643825
اجرای عملیات بازسازی بازار ماهی در ناحیه دماء و الطائیین، استان الشرقیه
تاريخ انقضا 27/10/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643824
عملیات گسترش ساختمان مدیریت امور شهری و منابع آب در ولایت صور
تاريخ انقضا 29/10/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643823
طراحی و ساخت ساختمان‌های مدیریت شهرهای صنعتی صحار و سمائل
تاريخ انقضا 24/10/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643822
طراحی عملیات دو باند سازی جاده الفاروق در شهر صلاله، استان ظفار
تاريخ انقضا 22/10/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.