بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632646
تامین پست‌های برق، ایستگاههای سوئیچینگ و خطوط 132kV در لوزاکا
تاريخ انقضا 16/11/2018
كشور: زامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632643
احداث 68 کیلومتر خطوط انتقال هوایی برق 220kV و 500kV جواری - خورگا
تاريخ انقضا 26/11/2018
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632642
عملیات نصب خط ولتاژ بالا 10kV و 3 پست برق ترانسفورمری در بیشکک
تاريخ انقضا 28/11/2018
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632641
تامین تجهیزات برق، سامانه اسکادا و سایر ابزارهای مرتبط جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 18/11/2018
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632638
جایگزینی اتوترانسفورماتور 500/220kV, 450MVA پست برق گاتی، لاهور
تاريخ انقضا 27/11/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632637
جایگزینی شنت رئاکتور 37MVAR و 20MVAR پست‌ برق شیخوپورا، لاهور
تاريخ انقضا 27/11/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632626
طراحی، تامین و نصب خطوط 33kV و شبکه برق LV روستاهای مناطق غرب
تاريخ انقضا 30/11/2018
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632625
تامین تابلو برق‌های 10kV و 33kV جهت پست برق 132/33/10kV الزرقاء
تاريخ انقضا 12/11/2018
كشور: اردن
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.