بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630796
طراحی، تامین و نصب شبکه های برق ولتاژ متوسط در مناطق روستایی
تاريخ انقضا 05/10/2018
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630789
تامین و نصب پنل‌ کنترل و پشتیبانی پست‌های 230/66kV مناطق مختلف
تاريخ انقضا 14/10/2018
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630784
تامین، نصب و راه اندازی سامانه اندازه گیری Station Out در ورسان، دبی
تاريخ انقضا 20/09/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630783
عملیات بازرسی یکپارچه فاز2 ایستگاه L در جبل علی، هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 19/09/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630782
تامین، نصب و راه اندازی سامانه ورودی پست‌های برق 132/11KV در دبی
تاريخ انقضا 18/09/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630781
تامین و نصب سامانه پیش ارزیابی 100KVA & 250KVA دیزل ژنراتورها، دبی
تاريخ انقضا 13/09/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630775
نصب شبکه‌ های ولتاژ متوسط MV و ولتاژ پایین LV در 4منطقه ولایت هرات
تاريخ انقضا 16/09/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630763
تامین پست‌های برق متحرک 33/11kV نوع 31.5MVA جهت خور الزبیر
تاريخ انقضا 04/10/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.