بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657834
تامین ترانسفورماتور 300MVA 230kV جهت گسترش سامانه انتقال برق
تاريخ انقضا 26/01/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657827
عملیات اورهال و تامین قطعات مرتبط جهت نیروگاه 50MW فریدپور، داکا
تاريخ انقضا 07/01/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657825
عملیات منفعل سازی Passivation جهت شنت رئاکتورهای 132kV در دبی
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657817
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی 48 کیلومتر خطوط 220kV در ایالت پنجاب
تاريخ انقضا 06/01/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657816
تامین تجهیزات جهت واحدهای 5 تا 8 و 9 تا 10 نیروگاه برقابی تاربیلا، لاهور
تاريخ انقضا 11/02/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657815
تامین و راه اندازی سخت افزار جهت مدیریت مشاوره پروژه های انتقال برق
تاريخ انقضا 30/12/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657814
تامین تجهیزات شامل 650 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی 5 هسته ای
تاريخ انقضا 30/12/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 657813
تامین 50 دستگاه ترانسفورماتور اندازه گیری 33kV/110V جهت هیات برق
تاريخ انقضا 30/12/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.