بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643554
نگهداری تجهیزات پست برق شامل سوئیچ‌گیرهای HV و LV در میسعید
تاريخ انقضا 13/10/2019
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643552
تامین، احداث و نصب نیروگاه خورشیدی 6MW مرانه در استان ریف دمشق
تاريخ انقضا 02/12/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643543
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های برق 220/110kV در گوریا
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643542
گسترش پست برق 110/35/10kV و 220/110/10kV تلاوی و گورجانی
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643536
تامین ترانسفورماتور توزیع 3D Core CSP جهت پروژه انتقال و بهره وری برق
تاريخ انقضا 31/10/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643534
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست برق 400kV باگورا در منطقه غرب
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643533
عملیات گسترش و به روز رسانی پست برق قدیمی گوپالگنج و چایایناوابگنج
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643532
تامین، نصب و راه اندازی مدارشکن 15kV SF6 در نیروگاه 150MW چاندپور
تاريخ انقضا 30/10/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.