بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661337
طراحی، تامین، احداث و نصب پست برق 400/154/33kV در چیفتلیک‌کوی
تاريخ انقضا 04/05/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661336
طراحی، تامین و نصب تجهیزات مکانیکال و الکتریکال در نیروگاه کیال خوار
تاريخ انقضا 15/04/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661335
تامین و نصب تجهیزات جهت احداث 2 پست‌ 230kV در دیبرتابور و بیکوجی
تاريخ انقضا 20/04/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661319
تامین و تست 400هزار کنتور تکفاز 5/40A جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 08/04/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661316
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خطوط انتقال 132kV و 220kV دهادینگ
تاريخ انقضا 04/05/2021
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661313
تامین، احداث و راه اندازی شبکه نیروگاه خورشیدی 2x1.0MWp میندانائو
تاريخ انقضا 14/04/2021
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661312
مهندسی، تامین و احداث شبکه نیروگاه خورشیدی 3x1.0MWp در لازون
تاريخ انقضا 14/04/2021
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 661311
طراحی، تامین و احداث شبکه نیروگاه خورشیدی 2x1.0MWp ویسایاس
تاريخ انقضا 14/04/2021
كشور: فیلیپین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.