بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637597
طراحی، تامین و نصب شبکه های توزیع برق LV و MV در مناطق روستایی
تاريخ انقضا 03/05/2019
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637595
تامین و نصب سامانه برق الحاقی LV و باطری‌های خورشیدی در تویهوئا
تاريخ انقضا 22/04/2019
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637587
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 220kV  کنر – جلال آباد
تاريخ انقضا 24/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637586
طراحی، تامین، نصب و  راه اندازی پست برق 220/20kV در ولایت کنر
تاريخ انقضا 20/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637585
احداث و تکمیل خط انتقال برق 400kV به طول 181 کیلومتر در اوتاراکهاند
تاريخ انقضا 23/04/2019
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637576
تامین ترانسفورماتور و خازن 147kV و سرج ارستر 120kV جهت هیات برق
تاريخ انقضا 30/04/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637575
تامین مدارشکن و سوئیچ‌ قطع اتصال 145kV جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 30/04/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637574
تامین 2 دستگاه کمپرسور هوا و کنترل پنل مرکزی جهت نیروگاه راندنیگالا
تاريخ انقضا 17/04/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.