بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655934
عملیات نگهداری فنی گاز توربین متحرک در نیروگاه 2.5MW پنسکی، حلب
تاريخ انقضا 21/12/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655932
تامین و نصب شبکه برق‌ 11/0.4kV و اشتراک مصرف کنندگان در فریتون
تاريخ انقضا 25/11/2020
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655931
تامین، نصب و راه اندازی EPC خط انتقال برق 220kV پل هاشمی - شیندند
تاريخ انقضا 23/10/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655928
تامین تجهیزات شامل فیوز برق Power Fuse پروژه گسترش سامانه انتقال
تاريخ انقضا 08/12/2020
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655925
احداث و تکمیل جهت ارتقاء دسترسی به مخزن، پروژه زیرساخت توریسم
تاريخ انقضا 30/10/2020
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655922
تامین مدارشکن‌های Mould Case و تجهیزات جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 04/11/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655921
تامین 80 دستگاه  T-off Jointing Kit جهت کنداکتور ABC 33kV صنعت برق
تاريخ انقضا 04/11/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655917
تامین تجهیزات شامل انواع ترانسفورماتور جهت نیروگاه خان خوار در بشام
تاريخ انقضا 03/11/2020
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.