بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641552
تامین، نصب و راه اندازی فیبر کابل نوری جهت شبکه توزیع برق و آب دبی
تاريخ انقضا 20/08/2019
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641539
تامین تجهیزات شامل کنتور برق 100A-3ph اتصال مستقیم مجهز به مودم
تاريخ انقضا 28/08/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641538
تامین تجهیزات شامل 15000 قطعه پین ایزولاتور 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 28/08/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641537
تامین تجهیزات شامل 9000متر کابل مسی 11kV روکش XLPE صنعت برق
تاريخ انقضا 28/08/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641536
تامین تجهیزات شامل 4000متر کابل مسی 33kV روکش XLPE صنعت برق
تاريخ انقضا 28/08/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641535
تامین 35600 متر کابل‌های مسی روکشدار PVC/XLPE جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641534
تامین 2000 قطعه فیوز 4Pole مجهز به 160A HRC Fuse Link صنعت برق
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641533
تامین 7500 متر کنداکتور ABC آلومینیومی 230/400V جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 21/08/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.