بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663247
خدمات مشاوره شامل ارزیابی فاز پنجم سازه سد نیروگاه برقابی اینگوری
تاريخ انقضا 12/06/2021
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663246
تامین 12 قطعه Sealing Ends Unit 230KV – GIS جهت توزیع و انتقال برق
تاريخ انقضا 30/05/2021
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663244
تامین تابلو برق فشرده Compact Switchgear 115kV پروژه انتقال برق
تاريخ انقضا 23/06/2021
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663241
تامین تجهیزات شامل کابل مخابراتی زیرزمینی جهت پالایشگاه، استان بصره
تاريخ انقضا 13/06/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663236
تامین تجهیزات شامل ترانسفورماتورهای 33KV جهت هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 02/06/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663233
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی ترانسفورماتورهای 500/220kV پیشاور
تاريخ انقضا 25/06/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663232
طراحی، تامین و راه اندازی و گسترش ایستگاه شبکه برق 500kV گوجرانواله
تاريخ انقضا 25/06/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663231
تامین تجهیزات جهت احداث 56 کیلومتر خط انتقال 220kV فیصل آباد (تمدید)
تاريخ انقضا 10/06/2021
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.