بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627896
مشاوره سامانه های مستقل برق خورشیدی IPP نیروگاه بن راشد در دبی
تاريخ انقضا 22/07/2018
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627893
تامین AIREND Block کمپرسورهای تزریق هوا جهت نیروگاه برقابی تاربیلا
تاريخ انقضا 21/06/2018
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627821
تامین تجهیزات اندازه گیری، تست و شبیه سازی جهت پروژه پشتیبانی برق
تاريخ انقضا 30/06/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627815
تامین تجهیزات شامل پمپ‌های مکانیکی جهت بکارگیری در نیروگاه الصدر
تاريخ انقضا 20/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627814
تامین تجهیزات شامل رابط هیدرولیکی پمپ آب جهت نیروگاه حرارتی واسط
تاريخ انقضا 21/06/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627667
تامین و نصب کابل‌های زیرزمینی 110kV پروژه شبکه برق هانوی و هوشیمینه
تاريخ انقضا 02/07/2018
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627666
عملیات گسترش تابلو برق جهت پست 500kV جواری و 220kV تسکالتوبو
تاريخ انقضا 14/06/2018
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 627665
احداث پست برق 500/220/110kV نسکرا جهت پروژه ارتقاء شبکه نیرو
تاريخ انقضا 14/06/2018
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.