بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671424
طراحی، تامین و نصب سامانه اسکادا جهت پشتیبانی توزیع برق سیلان
تاريخ انقضا 07/03/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671423
تامین، نصب و پیاده سازی سامانه یکپارچه سازی منابع، هیات برق سیلان
تاريخ انقضا 07/03/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671422
تامین 35دستگاه ترانسفورماتور اندازه گیری 33kV/110V جهت هیات برق
تاريخ انقضا 23/02/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 671421
تامین تجهیزات شامل 200تن کنداکتور All Alu. Alloy AAAC صنعت برق
تاريخ انقضا 23/02/2022
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670928
عملیات احداث 63 کیلومتر خط انتقال نیروی برق 110kV قاضی‌دِه – خوروگ
تاريخ انقضا 15/02/2022
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670927
طراحی، ساخت و نصب Francis Turbine Runner در نیروگاه برق گیتارو
تاريخ انقضا 09/02/2022
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670925
تامین تجهیزات شامل سامانه های AMI & AMR پروژه ارتقاء ذخیره برق
تاريخ انقضا 08/02/2022
كشور: گامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 670922
احداث،‌ نصب و راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی 31.2MWp در اوبولراتانا
تاريخ انقضا 09/03/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.