بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653923
طراحی، تامین و نصب اتو ترانسفورماتور 220/110/30kV پست برق بوگیسیرا
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653922
تامین تجهیزات نوسازی سامانه کنترل پست برق 500kV و 200kV منطقه مرکزی
تاريخ انقضا 11/09/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653916
تامین، نصب و راه اندازی سامانه تست کنتورهای 3فاز و تکفاز، هیات برق
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653915
تامین تجهیزات شامل 750 قطعه فیوز 12kV جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653914
طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پست برق 220/20kV در شیندند
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653913
طراحی، تامین،  نصب، تست و راه اندازی پست برق 220/20kV منطقه فراه
تاريخ انقضا 01/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653912
تامین تجهیزات شامل کنتورهای برق هوشمند پیش‌پرداخت جهت منطقه هرات
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653909
طراحی، تامین و احداث پست‌های برق 132kV در شیشین، بلد2 و غرب الکرمه
تاريخ انقضا 13/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.