بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646513
تامین 45 کیلومتر کنداکتور آلومینیومی روکش PVC/XLPE جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646512
تامین 47000 قطعه ملزومات ABC شامل Piercing Connector صنعت برق
تاريخ انقضا 22/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646511
تامین 1500 قطعه Tension Cross Arm گالوانیزه 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 22/01/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646346
تامین و نصب 2نیروگاه برقابی کوچک مقیاس در لوفا، پروژه انرژی تجدیدپذیر
تاريخ انقضا 17/02/2020
كشور: لیبریا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646345
تامین کنتورهای پیش پرداخت و کابل برق جهت پروژه دسترسی به انرژی
تاريخ انقضا 20/01/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646344
طراحی، تامین و نصب کنتورهای هوشمند 11kV جهت پروژه توزیع برق
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646342
ارتقاء بهره وری انرژی در ساختمان‌های مراکز آموزشی کورالی و لاگودخی
تاريخ انقضا 16/01/2020
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646339
تامین، نصب و احداث 147کیلومتر خطوط 33kV و شبکه LV مناطق روستایی
تاريخ انقضا 14/01/2020
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.