بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644213
تامین تجهیزات شامل 40کیلومتر کابل مسی روکش PVC جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 13/11/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644212
تامین تجهیزات شامل 30دستگاه آتوریکلوزر 33kV مجهز به ریموت کنترل
تاريخ انقضا 13/11/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644211
تامین تجهیزات شامل ملزومات ABC 33kV (955qm) جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 13/11/2019
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644139
تامین تجهیزات شامل 400هزار کنتور 220V جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644135
طراحی، تامین،‌نصب، راه اندازی شبکه نیروگاههای خورشیدی در 25 منطقه
تاريخ انقضا 11/11/2019
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644132
طراحی، تامین، مهندسی، احداث، نصب و راه اندازی پست 154kV میهماندار
تاريخ انقضا 06/11/2019
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644131
تامین تجهیزات شامل کابل روکش XLPE جهت خط زیرزمینی 154kV چیغدم
تاريخ انقضا 05/11/2019
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644129
احداث، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 500kV قسیم – ماتیاری در لاهور
تاريخ انقضا 30/10/2019
كشور: پاکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.