بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647515
تامین تجهیزات شامل 108000 قطعه فیوز انفجاری 33kV جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647514
تامین 440 کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی 230/400V جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647513
تامین تجهیزات شامل 105تن وایر نگهدارنده جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647512
تامین تجهیزات شامل 2500 قطعه Pin Cross Arms گالوانیزه جهت هیات برق
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647511
تامین تجهیزات شامل 157000 قطعه پیچ و مهره گالوانیزه جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647327
تامین تجهیزات شامل ترانسفورماتور و تابلو برق MV جهت منطقه نیاروگورو
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647326
تامین کنتورهای برق پیش‌پرداخت و ملزومات اتصال خانگی جهت نیاماگابه
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647325
تامین تجهیزات شامل کابل‌ LV و کنداکتورهای ACSR و خطوط MV و ملزومات
تاريخ انقضا 21/02/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.