بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 632034
تامین و نصب زیرساخت دیتاسنتر و سامانه فناوری ارتباطات نظام بانکی
تاريخ انقضا 10/11/2018
كشور: سائوتومه و پرنسیپ
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631917
خدمات مدیریت بهینه سازی شبکه جهت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 23/10/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631668
خدمات پشتیبانی فنی ارتباطات و اطلاعات IT&T میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 21/10/2018
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631311
تامین سامانه ارتباطات راه دور جهت پروژه ارتقاء بهره وری راه آهن کلمبو
تاريخ انقضا 17/10/2018
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631287
تامین انواع تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت بکارگیری در امور مالی، کابل
تاريخ انقضا 15/10/2018
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 631144
مشاوره شامل طراحی و نظارت بر نصب زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 04/10/2018
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630855
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات IT جهت پشتیبانی سامانه گمرکی یکپارچه
تاريخ انقضا 01/10/2018
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 630606
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات گره انتقال نوری OTN جهت پارک هایتک
تاريخ انقضا 26/09/2018
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.