بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637581
پروژه عمومی تامین سامانه ATC و ایستگاه‌های رادیویی ناوبری هوایی
تاريخ انقضا 03/03/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636334
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات شامل CISCO ISE جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 03/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636232
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات شامل 2 دستگاه TEMS جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 26/02/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636231
تامین و نصب سخت افزار سامانه مبادله اینترنت کشوری، وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 23/02/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636131
تامین و پشتیبانی زیرساختهای IT و Telecom در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 04/03/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 634871
نوسازی سامانه مدیریت اطلاعات خرید میدان نفتی میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 15/01/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 634326
تامین و نصب تجهیزات IT جهت مونیتورینگ و مدیریت 130 قایق ماهیگری
تاريخ انقضا 09/01/2019
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 633606
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات ICT دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی
تاريخ انقضا 18/12/2018
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.