بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676943
تامین، نصب، تست و راه اندازی زیرساخت‌های دیتا سنتر در دار السلام
تاريخ انقضا 03/08/2022
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673736
تامین، نصب و راه اندازی زیرساخت ICT و دیتاسنتر جهت وزارت فناوری
تاريخ انقضا 06/05/2022
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 672845
احداث فاز اول زیرساخت فیبر نوری جهت مناطق چوخاتاوری و سامتردیا
تاريخ انقضا 29/03/2022
كشور: گرجستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669533
تامین و نصب تجهیزات IT جهت پروژه مدیریت و ارتقاء شفافیت اداری و مالی
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667137
تامین تجهیزات ICT جهت پروژه زیرساخت هوشمند خدمات‌رسانی قضایی
تاريخ انقضا 07/10/2021
كشور: جمهوری آذربایجان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667102
نوسازی سامانه زیرساخت و تامین شبکه IT جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666758
تامین تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT برنامه یکپارچه بهداشت
تاريخ انقضا 17/09/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666746
طراحی، نصب و راه اندازی دیتا سنتر در کمیسیون مشارکت عام و خاص
تاريخ انقضا 05/10/2021
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.