بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 664538
طراحی، نصب، یکپارچه سازی و راه اندازی اتاق‌های دسترسی دیجیتال
تاريخ انقضا 12/07/2021
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663827
تامین و نصب تجهیزات ICT جهت پروژه علوم بهداشت در دانشگاه موهیبیلی
تاريخ انقضا 29/06/2021
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663816
تامین تجهیزات IT و پشتیبانی سامانه‌ های زیرساختی توسعه بخش بیمه
تاريخ انقضا 07/07/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663633
تامین و نصب پلتفرم الکترونیک امور مالی، پروژه مدرن‌سازی بخش عمومی
تاريخ انقضا 18/06/2021
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663632
تامین نرم افزار سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات جهت صندوق بیمه سلامت
تاريخ انقضا 22/07/2021
كشور: سودان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663631
تامین سخت افزار و نرم افزار جهت پروژه مدیریت اطلاعات بخش خصوصی
تاريخ انقضا 30/06/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663621
خدمات مشاوره جهت طراحی راهبرد امور فضایی، وزارت فناوری و ارتباطات
تاريخ انقضا 30/06/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 663611
تامین تجهیزات ایستگاه هواشناسی و سامانه ارتباطی و نرم افزار،‌ داکا
تاريخ انقضا 28/06/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.