بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669533
تامین و نصب تجهیزات IT جهت پروژه مدیریت و ارتقاء شفافیت اداری و مالی
تاريخ انقضا 23/12/2021
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667137
تامین تجهیزات ICT جهت پروژه زیرساخت هوشمند خدمات‌رسانی قضایی
تاريخ انقضا 07/10/2021
كشور: جمهوری آذربایجان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 667102
نوسازی سامانه زیرساخت و تامین شبکه IT جهت میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 03/10/2021
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666758
تامین تجهیزات فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT برنامه یکپارچه بهداشت
تاريخ انقضا 17/09/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666746
طراحی، نصب و راه اندازی دیتا سنتر در کمیسیون مشارکت عام و خاص
تاريخ انقضا 05/10/2021
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 666745
مشاوره جهت مدیریت لژستیک الکترونیک سامانه اطلاعات، وزارت بهداری
تاريخ انقضا 27/09/2021
كشور: گامبیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665838
تامین و نصب سامانه یکپارچه الکترونیک جهت خدمات عمومی و اجتماعی
تاريخ انقضا 31/08/2021
كشور: ارمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 665627
تامین و نصب تجهیزات ICT جهت تقویت زیرساخت مقابله با حوادث طبیعی
تاريخ انقضا 26/08/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.