بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646853
تامین و نصب سامانه پایش و مدیریت IT جهت 130 قایق ماهیگیری در نزیتو
تاريخ انقضا 30/01/2020
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645243
طراحی، پیکربندی و نصب سامانه مدیریت اطلاعات خزانه و بانک مرکزی
تاريخ انقضا 13/12/2019
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645231
تامین سامانه کال سنتر شامل نرم افزار و سخت افزار جهت نیو کابل بانک
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644921
تامین، نصب، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه های پرداخت و دریافت
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: بوروندی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644893
تامین تجهیزات نوسازی دیتا سنتر کشوری، وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644892
تامین تجهیزات شامل سامانه پایش Remote Fiber Test جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 23/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644891
تامین، نصب و راه اندازی 400 سامانه الکترونیکی ردیابی حمل و نقل بار
تاريخ انقضا 21/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643847
تامین و نصب تجهیزات IT فناوری اطلاعات جهت مدیریت بیمه های درمانی
تاريخ انقضا 17/10/2019
كشور: فلسطین
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.