بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 649253
تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات مرکز شبکه اجرائیات زیرساخت دیجیتال
تاريخ انقضا 24/03/2020
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648422
طراحی، ساخت، تامین، نصب و راه اندازی NOVEC 1230 جهت دیتا سنتر
تاريخ انقضا 15/03/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648228
عملیات ایجاد شبکه برقراری ارتباط کشوری میان مراکز پژوهشی و آموزشی
تاريخ انقضا 05/03/2020
كشور: مالاوی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646853
تامین و نصب سامانه پایش و مدیریت IT جهت 130 قایق ماهیگیری در نزیتو
تاريخ انقضا 30/01/2020
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645243
طراحی، پیکربندی و نصب سامانه مدیریت اطلاعات خزانه و بانک مرکزی
تاريخ انقضا 13/12/2019
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645231
تامین سامانه کال سنتر شامل نرم افزار و سخت افزار جهت نیو کابل بانک
تاريخ انقضا 10/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644921
تامین، نصب، پشتیبانی و نگهداری تجهیزات سامانه های پرداخت و دریافت
تاريخ انقضا 18/11/2019
كشور: بوروندی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 644893
تامین تجهیزات نوسازی دیتا سنتر کشوری، وزارت مخابرات و فناوری اطلاعات
تاريخ انقضا 25/11/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.