بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 643124
تامین تجهیزات ICT جهت بکارگیری در 2وزارتخانه منابع معدنی و اقتصاد
تاريخ انقضا 30/09/2019
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642832
تامین، نصب و پشتیبانی زیرساخت IT سامانه های پروژه مدیریت مالیات
تاريخ انقضا 20/09/2019
كشور: مغولستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 642251
تامین و نصب تجهیزات الکترونیک و الکتروتکنیک جهت پروژه تقویت آموزش
تاريخ انقضا 09/09/2019
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641518
تامین، نصب و راه اندازی انتقال دهنده TV راجشاهی ، کولنا، سیلهت و  داکا
تاريخ انقضا 22/08/2019
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 641153
تامین و نصب تجهیزات ICT جهت بکارگیری در آموزش و تحقیقات پزشکی
تاريخ انقضا 03/09/2019
كشور: اوگاندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640842
تامین و نصب و راه اندازی 2 سامانه AMSS سوئیچینگ پیام رسان اتوماتیک
تاريخ انقضا 29/08/2019
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640841
تامین و نصب 40 ایستگاه هواشناسی اتوماتیک AWS در مناطق مختلف
تاريخ انقضا 29/08/2019
كشور: بوتسوانا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 640623
عملیات ایجاد مرکز پشتیبان گیری داده ها، پروژه مدرن سازی مدیریت مالی
تاريخ انقضا 30/07/2019
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.