بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 639524
تامین انواع تجهیزات رایانه و نرم افزار جهت بکارگیری در پروژه راهسازی
تاريخ انقضا 11/06/2019
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638627
تامین و نصب سخت افزار سامانه دیتا سنتر جهت پروژه توسعه منابع نفت
تاريخ انقضا 31/05/2019
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638606
تامین تجهیزات شبکه توزیع و ISP Core سامانه ارتباطات در مزار و ننگرهار
تاريخ انقضا 19/05/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 638121
خدمات به روز رسانی سامانه مخابراتی IP جهت میدان حلفایه در العماره
تاريخ انقضا 06/05/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637581
پروژه عمومی تامین سامانه ATC و ایستگاه‌های رادیویی ناوبری هوایی
تاريخ انقضا 03/03/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636334
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات شامل CISCO ISE جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 03/03/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636232
تامین تجهیزات فناوری اطلاعات شامل 2 دستگاه TEMS جهت وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 26/02/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636231
تامین و نصب سخت افزار سامانه مبادله اینترنت کشوری، وزارت مخابرات
تاريخ انقضا 23/02/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.