بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655522
تامین تجهیزات شامل 10کیلومتر کنداکتور ABC آلومینیومی جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 21/10/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655521
تامین قطعات،‌ ملزومات و تجهیزات برج‌های گالوانیزه 33kV جهت هیات برق
تاريخ انقضا 21/10/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655517
عملیات نصب سوئیچ‌گیر و کابل جهت به روز رسانی شبکه برق کشوری
تاريخ انقضا 20/10/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655516
راه اندازی ایستگاه‌های برق جهت CPF-1 و CPF-2 در میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 01/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655514
تامین تجهیزات خطوط فشار قوی 33kV جهت میدان نفتی حلفایه در العماره
تاريخ انقضا 03/11/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655312
تامین سوئیچ قطع اتصال Disconnection Switch پروژه نوسازی سامانه برق
تاريخ انقضا 13/11/2020
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655311
تامین تجهیزات شامل سازه فولادی پست برق، پروژه گسترش سامانه انتقال
تاريخ انقضا 09/12/2020
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 655308
تامین 32 سوئیچ بارشکن SF6 36kV Switch Load Break جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 14/10/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.