بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647139
طراحی و احداث 234 کیلومتر خطوط 400kV و 230kV و 63kV در اصفهان
تاريخ انقضا 21/01/2020
كشور: ایران (اطلاع رسانی ویژه)
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647136
طراحی، تامین، احداث و نصب 118 کیلومتر خط 500kV راغون – سنگ‌توده
تاريخ انقضا 14/02/2020
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647129
تامین مدارشکن 0.4kV جهت نیروگاه سیکل ترکیبی 150MW در چاندپور
تاريخ انقضا 30/01/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647128
بازرسی مسیر گاز داغ HGPI جهت توربین نیروگاه 60MW در شاهجی‌بازار
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647123
تامین تجهیزات شامل 11 کیلومتر انواع کابل مسی روکش PVC تک هسته
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647122
تامین مدارشکن ریکلوزر اتوماتیک 36kV, 400A مجهز به سامانه ارتباطی
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647121
تامین Three phase Stationery Meter Test System جهت صنعت برق
تاريخ انقضا 05/02/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646855
طراحی، تامین و احداثLabyrinth Type Fuse-Gates  در سد سانزسوکی
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: موریس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.