بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646137
احداث و اجرای واحدهای مرغداری در ولایات جوزجان، کندوز، ننگرهار و پکتیا
تاريخ انقضا 09/01/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646128
عملیات نوسازی و ارتقاء قنات حویل صبیح در شهر الدقیق، استان البریمی
تاريخ انقضا 30/12/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646127
تامین، نصب و راه اندازی شبکه آبیاری و واحد پمپاژ قنات‌ الصعراء و البریمی
تاريخ انقضا 28/01/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645655
احداث و نوسازی سامانه آبیاری کندوز، تخار و بدخشان، پروژه رود پنج‌-آمو
تاريخ انقضا 14/12/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645652
احداث و نصب سازه های آب شامل تصفیه خانه، لوله و مخازن در پانچکهول
تاريخ انقضا 29/12/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645651
احداث و نگهداری تصفیه خانه و مخازن آب و سازه های مرتبط در 3 منطقه
تاريخ انقضا 30/12/2019
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645644
طراحی و احداث سامانه زهکشی ناحیه تجاری و صنعتی الجرادیه، مدحاء
تاريخ انقضا 23/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645643
احداث کانال آب و سازه های مرتبط در ولایت لوی، استان باطنه شمالی
تاريخ انقضا 26/12/2019
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.