بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 675425
عملیات نصب ایستگاه پمپاژ آب شامل مخزن و خطوط لوله مرتبط در داکا
تاريخ انقضا 21/06/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674654
احداث لوله های اتصال و نوسازی ایستگاه انتقال آب در سایس و گاریت
تاريخ انقضا 15/07/2022
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674651
عملیات نصب 3850 اشتراک، مخازن و 105 کیلومتر لوله شبکه آب در جوبا
تاريخ انقضا 26/05/2022
كشور: سودان جنوبی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674641
مشاوره جهت توسعه هیدرولیک و ارتقاء شبکه آبرسانی منطقه سِمی
تاريخ انقضا 26/05/2022
كشور: قزاقستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 674631
طراحی، بازسازی و احداث شبکه های فاضلاب جهت منطقه جنوب غربی
تاريخ انقضا 24/05/2022
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673747
عملیات مدرن سازی سامانه های هواشناسی، وزارت شرایط اضطراری
تاريخ انقضا 12/05/2022
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673743
احداث سامانه های تصفیه غیرمتمرکز فاضلاب جهت پروژه توسعه شهری
تاريخ انقضا 05/05/2022
كشور: لائوس
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 673739
احداث 15 مخزن آب مجهز به سامانه پمپاژ برق خورشیدی در ماپوتو و گازا
تاريخ انقضا 20/05/2022
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.