بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651654
تامین تجهیزات مدیریت آب جهت اجرای پروژه توسعه جنوب دریاچه ویکتوریا
تاريخ انقضا 11/07/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651653
طراحی، تامین و راه اندازی کنتورهای آب گرم مجهز به ریموت و پردازشگر
تاريخ انقضا 25/06/2020
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651651
تامین تجهیزات، اجرای عملیات و خدمات جهت پروژه زیرساخت آبرسانی
تاريخ انقضا 30/06/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان فرانسه قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651638
نوسازی و نگهداری دپارتمان توسعه کشاورزی ولایت ادم در استان داخلیه
تاريخ انقضا 22/06/2020
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651534
طراحی، احداث، راه اندازی و اجرای تصفیه خانه بالیکچی، استان ایسیک کول
تاريخ انقضا 10/07/2020
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651531
احداث تصفیه خانه آب، ایستگاه‌های پمپاژ و کانال‌ انتقال جهت منطقه پیمبا
تاريخ انقضا 30/06/2020
كشور: موزامبیک
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651526
تامین، نصب و راه اندازی ژنراتورهای دیزلی جهت تصفیه خانه کاریوبانگی
تاريخ انقضا 09/07/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 651514
عملیات نوسازی تصفیه خانه فاضلاب الضیبی در تکریت، استان صلاح الدین
تاريخ انقضا 07/06/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.