بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659435
طراحی، احداث، گسترش و نوسازی سامانه آبرسانی ماکاری در ندلتندو
تاريخ انقضا 22/02/2021
كشور: آنگولا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659433
طراحی، تامین و نصب سامانه آبرسانی انگالا در فری‌تاون، وزارت منابع آب
تاريخ انقضا 09/02/2021
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659432
تامین و نصب سامانه بازیافت ضایعات ساختمانی جهت وزارت محیط زیست
تاريخ انقضا 25/02/2021
كشور: مالدیو
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659431
ارتقاء و نگهداری سامانه زهکشی و فاضلاب منطقه یامونا، ایالت اوتاراکهاند
تاريخ انقضا 12/02/2021
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659426
خدمات مشاوره استراتژیک و پشتیبانی جهت برنامه آبرسانی روستایی
تاريخ انقضا 08/02/2021
كشور: تانزانیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659421
عملیات جایگزینی سامانه تصفیه آب در بیمارستان البریمی، وزارت بهداشت
تاريخ انقضا 10/02/2021
كشور: عمان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659226
احداث و گسترش 4 سامانه آب آشامیدنی حومه شهر زحله، استان بقاع
تاريخ انقضا 11/02/2021
كشور: لبنان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 659223
طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه فاضلاب حوضه آبریز شرق آدیس آبابا
تاريخ انقضا 23/02/2021
كشور: اتیوپی
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.