بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647704
اجرای تست آزمایشگاهی خوردگی و خدمات آنالیز در میدان نفتی احدب
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان عربی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647703
تامین تجهیزات شامل 21دستگاه پست برق متحرک 31.5MVA جهت بغداد
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647702
تامین اتصالات لوله Pipe Fittings جهت بکارگیری در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 19/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647701
خدمات نگهداری فنی ماشین آلات اطفاء حریق جهت میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 12/02/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647548
نوسازی سامانه های سنجش جریان PS3 و PS2 جهت منطقه نفتی حالول
تاريخ انقضا 16/02/2020
كشور: قطر
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647547
عملیات نوسازی بخش اول زیرساخت گذر بگرامی جهت شهرداری کابل
تاريخ انقضا 08/02/2020
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647546
عملیات نصب خطوط لوله HDPE و UPVC جهت سامانه توزیع آب مالیندی
تاريخ انقضا 26/02/2020
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647545
عملیات نصب تجهیزات هیدرو مکانیکال و کنترل جهت سامانه آب در تافیلات
تاريخ انقضا 11/03/2020
كشور: مراکش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647544
احداث، تکمیل و نصب خطوط لوله انتقال آب به طول 13.6 کیلومتر در کیم‌سون
تاريخ انقضا 10/02/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 647543
احداث ساختمان انبار و آمادگاه ایستگاه دیوهای در کریدور دهلی - میروت
تاريخ انقضا 28/02/2020
كشور: هند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.