بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669529
ارتقاء ایمنی جاده دوشنبه شهر – قرغان (باختر)،‌ پروژه کریدور آسیای میانه
تاريخ انقضا 17/12/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669528
تامین تجهیزات شامل کنتورهای جمعی جهت پروژه آب و فاضلاب در نورک
تاريخ انقضا 12/12/2021
كشور: تاجیکستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669527
احداث شبکه فاضلاب کاراکول، پروژه مدیریت پساب‌ها در استان ایسیک‌کول
تاريخ انقضا 14/12/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669526
خدمات مشاوره شامل مهندسی و طراحی، پروژه پسماند جامد در بیشکک
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: قرقیزستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669525
عملیات تامین و احداث 153 کیلومتر خط انتقال برق 500kV در بانگ‌سافان
تاريخ انقضا 11/01/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669524
تامین سازه فولادی پست برق جهت پروژه گسترش سامانه انتقال نیرو
تاريخ انقضا 13/01/2022
كشور: تایلند
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669523
احداث نیروگاه خورشیدی و پست 33/11kV مرتبط در سیح الدحل، دبی
تاريخ انقضا 22/12/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669522
تامین، احداث و‌ راه اندازی پست‌های برق 132/11kV و امور مرتبط در دبی
تاريخ انقضا 19/12/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669521
احداث ساختمان اداری G+1 و کارگاه‌های آموزشی، هیات برق و آب دبی
تاريخ انقضا 29/12/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 669519
بازسازی سامانه زهکشی 9 منطقه نواپارا پوراشاوا، پروژه توسعه شهرها
تاريخ انقضا 15/12/2021
كشور: بنگلادش
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.