بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653925
تامین مواد نسوز پوششی Refractory Lining جهت بویلرها، پالایشگاه بانیاس
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: سوریه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653924
نوسازی سامانه های فاضلاب متمرکز در کیگالی، برنامه بهداشت عمومی
تاريخ انقضا 11/09/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653923
طراحی، تامین و نصب اتو ترانسفورماتور 220/110/30kV پست برق بوگیسیرا
تاريخ انقضا 07/09/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653922
تامین تجهیزات نوسازی سامانه کنترل پست برق 500kV و 200kV منطقه مرکزی
تاريخ انقضا 11/09/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653921
تامین و نصب سامانه پایش سطح آب و تجهیزات و ساختمان مرتبط در مکانگ
تاريخ انقضا 03/09/2020
كشور: ویتنام
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653919
تامین انواع تجهیزات عمومی کارخانه، تکنولوژیک و حفاری جهت ترکمن‌گاز
تاريخ انقضا 04/09/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653918
تامین انواع ابزار دقیق و تجهیزات جهت مجتمع پالایشگاه نفت ترکمن‌باشی
تاريخ انقضا 28/08/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653917
احداث 97 کیلومتر خطوط فاضلاب جذبی و شاهلوله های مرتبط در کلمبو
تاريخ انقضا 28/08/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653916
تامین، نصب و راه اندازی سامانه تست کنتورهای 3فاز و تکفاز، هیات برق
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653915
تامین تجهیزات شامل 750 قطعه فیوز 12kV جهت بکارگیری در صنعت برق
تاريخ انقضا 02/09/2020
كشور: سریلانکا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.