بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 645243
طراحی، پیکربندی و نصب سامانه مدیریت اطلاعات خزانه و بانک مرکزی
تاريخ انقضا 13/12/2019
كشور: کنیا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.