بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 662745
طراحی، تامین و نصب سامانه پایش مرکزی و ارزیابی جهت وزارت بهداری
تاريخ انقضا 27/05/2021
كشور: ترکیه
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.