بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 636336
مهندسی، تامین و احداث مشعل منطقه التعاقد در میدان نفتی قرنه غربی
تاريخ انقضا 17/03/2019
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.