بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 648643
عملیات اکتشاف شامل زمین شناسی و لرزه نگاری 3D و 2D در مناطق غربی
تاريخ انقضا 24/03/2020
كشور: ترکمنستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان روسی قابل ارايه است.