بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 654445
تامین تجهیزات شامل ابزارهای تزریق آب و خدمات در میدان نفتی میسان
تاريخ انقضا 14/09/2020
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.