بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 676948
خدمات نظارت و پشتیبانی جهت پروژه خط لوله صدور گاز میدان نفتی حلفایه
تاريخ انقضا 07/08/2022
كشور: عراق
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.