بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 637587
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی خط انتقال برق 220kV  کنر – جلال آباد
تاريخ انقضا 24/04/2019
كشور: افغانستان
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.