بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646155
تامین ترانسفورماتورهای 220/110kV پست‌های برق شانگو و بویشیورا
تاريخ انقضا 03/01/2020
كشور: روآندا
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.