بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 646344
طراحی، تامین و نصب کنتورهای هوشمند 11kV جهت پروژه توزیع برق
تاريخ انقضا 13/01/2020
كشور: سیرالئون
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.