بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 653056
طراحی، تامین، نصب و راه اندازی پست‌های برق 220kV در مارسیانگدی
تاريخ انقضا 21/08/2020
كشور: نپال
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.