بولتن آنلاين مناقصات بين المللي

دريافت اشتراك آنلاين

كد مناقصه 660853
نوسازی سیستم PLC/SCADA و راه اندازی سامانه LV ایستگاه پمپاژ، دبی
تاريخ انقضا 31/03/2021
كشور: امارات
متن آگهي حاوي اطلاعات تماس مناقصه گذار به زبان انگلیسی قابل ارايه است.